Dato: 25. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Odense kommunalbestyrelse
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25. November 1867.

Iaftes modtog jeg den rede Kommunalbestyrelses Skrivelse og iler med at bringe min dybtflte Tak. Min fdeby forunder mig, ved Dem mine Herrer, en Erkjendelse, en Hder, saa stor som jeg aldrig turde drmme den.

Det er iaar 48 Aar siden at jeg som en fattig Dreng forlod min Fdeby, og nu, riig paa lykkelige Erindringer, optages jeg i den som et kjrt Barn i sit Fdrehuus. De ville forstaae mine Flelser; jeg lftes ikke op i Forfngelighed, men i Tak til Gud for de Prvelsens tunge Timer og de mange Velsignelsens Dage, han forundte mig. Modtag mit hele Hjertes Tak.

Jeg glder mig til paa den bestemte Dag, den 6te December, om Gud forunder mig Sundhed, at samles med mine dle Venner i den kjre Fdeby.

Deres taknemlige, rbdige H. C. Andersen.

Til Odense Kommunalbestyrelse.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Iaftes modtog jeg Kommunalbestyrelsens rede Skrivelse. Hvorledes skal jeg kunde udtale min dybtflte Tak; idet man forunder mig en Hder, der er saa usdvanlig her hjemme. - Jeg har prvet tunge og gode Dage, men af de sidste uendeligt mange i de senere Aaringer. Der var en Tid Kritiken maaskee var alfor streng mod mig som Digter, da var det Hans Christian rsted som trstede og holdt mig oppe, i et saadant ieblik sagde han: "Jeg har en Forvisning om at De engang vil vinde ligesaa stor Erkjendelse herhjemme, som den [overstr: allerede] Udlandet allerede yder Dem! og det er skeet, ja min Fdeby har nu forundt mig en Erkjendelse, en Hder saa stor som jeg aldrig turde drmme dem; jeg fler mig overvldet og lftet derved ikke op i Forfngelighed, men i Tak til Gud. Det er i Aar 48 Aar siden at jeg som fattig [overstr: Dreng, gik ud i Verden, forlod Odense og min] Dreng forlod min Fdeby, og nu optages jeg igjen i den som et kjrt Barn i dets eget Fdrehuus. De ville forstaae mine Flelser, modtage et rrt Hjertes Tak.

I Begyndelsen af nste Uge kommer jeg i Besg hos Biskop Engelstoft, og glder mig da / til paa den bestemte Dag den 6te December, om Gud forunder mig Sundhed og Velbefindende at samles med mine deeltagende Venner i den kjre Fdeby.

I Taknemlighed og rbdighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 831-32)