Dato: 28. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28. November 1867.

Kjre Hr. Biskop Engelstoft!

Gjerne var jeg blevet ved min frste Bestemmelse at komme til Dem frstkommende mandag, men da jeg nu har faaet en Skrivelse fra Odense Kommunalbestyrelse og af den indbydes til Fredagen den 6 December, forekommer det mig at jeg ikke br indtrffe saa mange Dage forud, jeg vil derfor tillade mig at bede Dem og Deres Frue om De ville see mig et Par Dage senere. Jkeg reiser da Tirsdag til Korsr og kommer Onsdag den 4 December til Odense med Iiltoget der nok indtrffer lidt efter Klokken 12. Jeg glder mig meget til et Par Dages Ophold i Bispegaarden, jeg har saa levende der fornummet at jeg var velkommen. Med inderlig Hilsen til Deres Frue og hele Omgivelse

forbliver jeg

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus