Dato: 30. november 1867
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Bispegd. d 30 Nov. 1867.

Kjre Hr Etatsraad!

Dersom De med Glde imdeseer de kommende Festdage, er det visselig ikke mindre Tilfldet med os. De er jo Herre over Deres egen Tid, og derfor maa vi finde os i, at De har forandret Ankomsten til d 4de, saameget mere som det er jo conform med den til Festen bestemte Dag. Vi give os ogsaa tilfreds, naar De saa vil forlnge Deres Ophold bag efter desto lngere. I denne Henseende beder jeg Dem underkaste Dem vore Bestemmelser. Af disse tillader jeg mig at anbefale nogle faa til Deres gunstige Approbation. Man vil tage Dem fra mig om Lverdagen, og baade Gredsted og Musikforeningen gjr Krav paa Dem; jeg haaber, at De billiger, at den Aften bliver forbeholdt Musikforeningen, som vil indbyde Dem til at overvre en Concerto Derpaa foreslaaer jeg, at De anstter Mandag til at lse i eller for Haandvrkeforeningen. Og saa kunne vi, naar De kommer, tale om videre Dispositioner.

Jeg venter Dem saaledes med Middagstoget Kl 12 til Frokost; det synes mig en ypperlig Plan at De vil ligge over i Korser.

Lev vel! min Familie hilser venligst.

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. af D etc.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus