Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bispegaarden i Odense den 4 Dec: 1867 Kjre Fru Melchior!

Kun et Par Ord! de nstflgende Dage faaer jeg neppe Tid til at skrive. Det var et koldt blsende Veir igaar da jeg tog afsted, Vinden trngte gjennem de uttte Vinduer, jeg sad i en voldsom Trk og fr jeg Klokken 5 naaede Korser fik jeg Tandpine; det var en uheldig Begyndelse paa Fest-Reisen; tidlig gik jeg tilsengs, men der var ikke at tnke paa Svn, Tandpinen tog til, jeg laae hele Natten og leed, fik frst Hvile henimod Morgenen; men jeg havde en tyk Kind, som jeg brer endnu og det summer og suser derinde. Det var ellers det deiligste Vinterveir i Dag, Himlen saa klar, Sen temmelig stille; Klokken halv eet var jeg paa Banegaarden i Odense, hvor Biskopen ventede paa mig og snart kom vi her i Bispegaarden, hvor hele Familiekredsen hjerteligt tog imod mig; jeg har imidlertid saa mange Gigt-Smerter i Ryg og Bryst, at det halve kunde vre nok. Til Middag var i Dag stort Selskab, paa Fredag er Festen Kl 4 om Eftermiddagen paa Raadhuset, der kommer ogsaa Damer; der blev strax tegnet 24o Personer af begge Kjn, der er ikke Plads til flere. Ligesaa mange siger man have senere meldt sig fra forskjellige Steder paa Landet; ud paa Aftenen kommer Byens Ungdom. Lverdag er jeg indbudt i Musikforeningen og paa Sndag bliver Fest i Bispegaarden, Mandag skal jeg lse i Arbeiderforeningen, dersom mine Tnder tillade det. Jeg er meget betaget ogsaa aandelig, vil De forstaae, hele Byen synes i Bevgelse for at glde mig, jeg fler mig lftet saa hit, at jeg bliver ganske lille. Tnk med Deres venlig paa mig Fredag Middag. Gid at Festen var vel overstaaet; jeg fler mig ganske forlegen ved al den store Hder. Hils Deres Mand, Brn, M. Henriques, Bloch og Watt om De seer disse.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad