Dato: 17. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 December 1867.

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Med hver Dag som gaaer varmer det mere op i mit Hjerte, Erindringen om de deilige Festdage i den kjre Fdeby fylde og lfte mig. Derovre var jeg aldeles overvldet, betaget, ja legemlig trt! nu lyser aJ den Godhed man viiste mig, al den forunderlige Tid, hele det Usdvanlige, maaskee Hidepunktet i mit Livs Lykke, saa deiligt og stort for mig. Tak for det Meget De og Deres Hustru bidrog dertil, det lykkelige Hjem De aabnede mig. Bring mine mange Venner min taknemlige Hilsen; selv skriver j eg i Ugens lb til Borgernester Mourier og til den kjre Etatsraad Koch. Igaar sendte jeg mit Portrt med Hilsen til Hr Schmidt, Chefen for Borger-Chorett, hvem jeg, fr Afreisen ikke fik sagt Goddag. Mine Digte har jeg sendt til Overlrer Strm, jeg vil haabe de ere komne i hans Hnder, jeg vidste ikke hans Adresse, veed ikke heller ret hans Embeds-Stilling. V r saa venlig at gjre mig opmrksom paa om der endnu er Nogen glemt jeg burde bringe min Tak. Jeg var strax i Fredags hos Kongen, der modtog mig, som altid, saa hjerteligt og naadigt; han sagde at han og hans Familie havde tnkt paa mig og talt om mig paa min Festdag. Hvor er han dog del og hjertensgod. Jeg sender snart de belovede Portrtkort, men har dem endnu ikke i Dag. Vinteren tager til, jeg opgiver at tage paa Landet, man venter mig paa Basns, men jeg har endnu jevnlig Tandpine og en Deel Gigt i Ryggen, det er derfor klogest at blive i Ro til Sneen smelter og Foraars Solen skinner. Gld mig ved Lejlighed med et lille Brev og send hele Deres Omgivelse min hjertelige Hilsen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus