Dato: 20. juli 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 22

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 20. juli 1838.247

Nyse den 20. Juli 1838.

Ja De lever vist meget lykkeligt baade p fransk og paa dansk? Lind og Fransisque,248 de ere de to store Strrelser! Gud ske Lov, at jeg er lidt fjernet, det bidrager maaske til, at jeg imellem foresvver Dem. De ligner jo Deres Sster, jeg vil altsaa ikke opvarte Dem med Natur-Skildringer men med Mennesker. Baronessen,249 den interessanteste Charakteer, vil jeg gjemme til Slutningen og begynde med Gjsterne. Jette Wulff forekommer mig at vre elskvrdigere i Byen end her, hvor der kjles saa srdeles for hende. Broderen Christian250 er en lierlig Mellemslags, en Composition der ikke er ganske original; Deres Onkel251 er meget modsigende, nppe artig, mig danner han paa. Rose252 er en god, huslig Pige, Musik med underlagt Prosa. Wilken253 er hist elskvrdig, har vundet dem alle ved sin Naturlighed. Maria254 har ogsaa mit Bifald. En Forstcandidat Hennings255 har en ganske deilig Tenor, men ikke meget Musik, han er Baronessens Dalai Lama, han er meget taus og lidet kjn. Professor Hyen256 er original, meget naturlig og har en sjlden Godmodighed, ham kan jeg godt lide, Konen257 ogsaa. Frken Schwartsen258 viser en sjlden Conduite, hun svarer venligt, men bestemt, veed at holde sig paa sin nppe behagelige Plads, thi vre her lnge er nppe let. Baronessen varierer i Lune, Alt gaaer med Ent[h]usiasme, eller det gaaer slet ikke, vi have haft en 5 6 store Kampe, der dog alle ere endte med en smuk Forsoning, for ieblikket staaer jeg srdeles hit, muligviis fordi jeg reiser overmorgen. I vrigt beundrer jeg denne Kone,259 uden hende sank vist Alt sammen. Manden260 er det haardt at leve med, skjndt han er Godmodigheden selv; viser, hvad der jo dog er herligt, meget Hjerte: Hun var srdeles ung, da hun gjorde hans Bekiendtskab i Livorno, han botaniserede, componerede og var smuk, det, tilligemed et Baroni, gjorde Indtryk paa den livlige Pige, de bleve gifte261 og strax efter mistede han Forstanden; men Overgangen var ikke saa brat, hun antog det for Eiendommelighed, til efter et Par Aar, han pludselig en Nat foer op og gav de meest utvetydige Beviser paa Galskab, nu saae hun, at hun i lngere Tid262 havde vret gift med en Sindssvag uden at ane det og flte sig grndsels ulykkelig; men, som en kraftig Charakteer samlede hun sig, blev Mand i Huset, for263 at dette ikke skulde reent forfalde; kun med Strnghed kan hun holde ham i Rolighed, og derfor kommer mange Scener, der stder Gjsternes ie. Det skal vre mrkvrdig, hvad hun stille brer. Midt om Natten kommer han tidt afkldt styrtende ind, da Vildskabet kommer over ham og saa staaer hun op flger ham til Sengs og sidder der hele Timer og taler med ham. Ganske afkldt saae vi ham tidt i Vinduerne, hvor han trkker Luft og raaber god Morgen til Damerne, og dog har dette slet intet at betyde. Betnke vi alle disse Omstndigheder, da er det uqvindelige hos hende ganske begribeligt, og der er, synes mig, noget stort i, at hun som Fruentimmer kan holde sig saaledes. Brnene264 ere hist elskvrdige paa en 4 Aars Pige265 nr, der i hieste Grad ligner Naomi, som jeg har skildret hende i "Spillemanden";266 det er et mrkvrdigt lille Fruentimmer, saa bestemt som en Dame paa 28 Aar. Forvalteren Hr. Beck267 er et ualmindeligt dannet Menneske, meget musikalsk og jeg troer det en ulykkelig Elsker, der dog ikke lader sig mrke dermed.268 Paa Sndag den 22. Juli (sidste Dag jeg er her,) skal her gives for mig en stor Fugleskydning,269 jeg venter at skyde Gjgen ned. Fru Bruun med Sn og to Dttre er her.270 rsted271 og Sibbern272 ere ivente. Pladsen er allerede saa lille, at vi begynde at rykke sammen to og to. Hils Deres Sster fra mig og fortl, at allevegne, hvor jeg kommer, synges "Lille Viggo", Prste Damer og Omegnens Folk mde med denne, naar de komme til Claveret og N.B. jeg er i Stuen. I Onsdags var stor Concert, Rose og Frken Schwartsen glimrede, Hr. Hennings sang Hans Heilings273 store Aria, Hr. Beck gav en Violin-Solo af Beriot274 og Kammerherreinde Raben275 Ouverturen af "Le Colporteur".276 En engelsk Dame sang "indvendig", jeg kan ikke omtale, hvad der ei kom frem, men Conferentsraad Bornemann277 fandt det "charmant". Hils Deres Fader, det var smukt han skrev mig til, glem ikke Wulle278 og isr min kjre Ven Theodor.279

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

God Dag, Hr Lind!

Tekst fra: Ejnar Askgaard