H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Louis Mourier 26. december 1867

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Mourier
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 December 1867.

Kjære Hr. Justitsraad!

Endnu engang hjertelig Tak for al Deres Velvillie og Godhed mod mig paa de uforglemmelige Dage i Fødebyen. Da Banetoget foer afsted og det sidste Hurra lød, gik det først ret op for mig alt det Store og Smukke Gud havde forundt mig, j eg var under Festlighederne saa betaget, saa overvældet at jeg ikke rummede det saaledes som nu. Tak for den Hjertelighed De kom mig imøde med, Tak for de glade Timer i Deres gj estfrie Huus. Siig Deres elskværdige Frue og Deres Svigerinde, at jeg taknemlig erindrer Deres Velvillie og Deeltagelse. Strax da jeg kom til Kjøbenhavn var jeg hos Kongen og Kronprindsen, de yttrede sig saa hjertelige og deeltagende. Det er endnu som fornam jeg en Fest-Luftning fra Fødebyen, daglig hilse Folk mig og trykke min Haand, udtale saa naturligt og varmt deres Glæde over min Hæder og rose Odense og mine Medborgere der. Det Hele synes overalt at være blevet opfattet med Hjertet. Alt dette tør jeg jo nok i et aldeles privat Brev som dette, nedskrive. Jeg føler mig glad og opløftet; nu skulde egentligt mit Livs Eventyr slutte, thi det har baaret sin smukkeste Blomst. Guds Villie skee; han lade mig aldrig glemme hvilket Overmaal af Lykke der blev mig givet. I Foraaret kommer jeg igjen til Fødebyen, og skal da gjensee de Mange jeg har faaet kjær og af hvilke Flere, haaber jeg, ville bevare deres Hjertelag for mig. Jeg haaber da ogsaa at føle mig vel og istand til at læse for Arbeiderforeningen, og er Raadhuussalen for stor til at holde Foredrag i, saa har man vel et mindre Sted hvor jeg da gjerne, om det ønskes, læser to Gange. Bring Deres Frue og hendes Søster min hjertelige ærbødige Hilsen og ligesaa de af mine Venner og Veninder De seer. Glædelig Juul, et godt og velsignet Nytaar!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus