Dato: 25. juli 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Odense den 25 Juli 1838

Hele 3 Uger har jeg været paa Nysø; først igaar kom jeg til Odense, men Besøget bliver kun nogle faae Dage; Tilbageveien lægger jeg over Sorø hvor jeg bliver et Par Dage hos Dem, dersom De er hjemme. Have mig vil De jo nok? Stampes har bedet mig overtale Dem og Deres Kone til at komme lidt til Nysø og at jeg da skulde rulle med (dette skeer neppe), jeg har lovet at udføre dette Ærinde og gjør det her skriftligt. Min bedste Hilsen til Deres gode Kone og Søster.

Med inderligt Venskab

og Hengivenhed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Odense den 25 Juli 1838

Hele 3 Uger har jeg været paa Nysø; først igaar kom jeg til Odense, men Besøget bliver kun nogle faae Dage; Tilbageveien lægger jeg over Sorø hvor jeg bliver et Par Dage hos Dem, dersom De er hjemme. Have mig vil De jo nok? Stampes har bedet mig overtale Dem og Deres Kone til at komme lidt til Nysø og at jeg da skulde rulle med [indskudt:](dette skeer neppe), jeg har lovet at udføre dette Ærinde og gjør det her skriftligt. Min bedste Hilsen til Deres gode Kone og Søster.

Med inderligt Venskab

og Hengivenhed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 148-49)