Dato: 6. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 April 1868

Kjre Hr. Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak fordi De og Deres saa venligt erindrede min anden April og forundte mig Brev. Det var en ret rigtig Solskins Dag og min lille Stue var som et hedt Blomsterhuus. Jeg fik ikke frre end tolv Urtepotter med duftende og pranggende Blomster, hele fjorten smukke Bouquetter, en magelig Stol foran mit Skrivebord, en Havfrue der dykker op af Vandet, malet af Fru Jerichau, desuden"mange andre Smaasager. Middagen tilbragte jeg hos Grosserer Moritz Melchior, hvor der var en stor Festlighed; min Buste stod smykket der, Taler holdtes og en smuk Sang af Redacteur Ploug blev afsjunget, den kommer nste Sndag i "Figaro". Hele Dagen fik jeg Besg, .saavel af Venner som Veninder, der vare ikke faae af bekjendte Personligheder, saaledes Hartmann, Gade, Stockhausen, Scharf, Collin & og af Damer, Fru Collin, Fru Eckardt, Fru Sdring, fru Rosenkilde, Fru Melchior, Fru Raaslf & & - Med Fdselsdagen synes Vaaren at komme, Vingerne begynde at lfte sig, jeg maa ud og efter Aftale over Odense, see de Kjre der og indfri -mit Lfte at give to Foredrag, jeg har lidt Hjertebanken der ved, men jeg tr jo troe paa at man optager min Beredvillighed med samme gode Sindelag, som jeg yder den. De meente at det vilde stille sig bedst om jeg kom Torsdag den 15de April og da lste Fredag og Lverdag (16 og 17); det kan skee naar man allerhelst nsker dette, dog foretrkker jeg selv, hellere at komme til Odense Sndag den 19 April, da blive der til f Ex Torsdag eller Fredag den 24de; Foredragene meente jeg at kunne holde Mandag den 2ode og Tirsdag den 2Ide, ved Dagslys, (det vil vare en Times Tid, ikke lnger), Prisen synes mig maa vre bestemt og jeg ha aber at Alle vide at det ikke er til Indtgt for mig selv, men i velddigt iemed. Behver jeg. at skrive til Hr. Gredsted? Og tr jeg ikke nok haabe, kjre Hr. Biskop Engelstoft, at De i denne Uge) i hvilken vi nu er, glder mig med et Par Ord, af hvilke jeg ve d om det er tidsnok atAeg indtrffer Sndag den 19 og om

jeg da kan lse de to efterflgende Dage. Naar Jeg har hrt fra Dem tager jeg min Bestemmelse! Carl Price lser jo dog to Aftener, seer j eg af Aviserne, gid han maa samle et stort Publicum vil jeg nske, han tnker jo snart at holde Bryllup4. Det har vret en stor Nydelse at hre Sangeren Stockhausen, siden Jenny Lind5 sang sine franske Romanzer, har jeg ikke hrt skjnnere. I Paaske-Ugen kommer Joachim og trder op i Musik-Foreningen, jeg haaber at hre ham. I Udlandet er jeg truffet sammen med ham, han er en meget elskvrdig Personlighed. Udstillingen6 er begyndt og ganske interessant; efter den vil De paa Glorup see Blochs herlige Maleri Grev Geert der drbes af Niels Ebbesen. Denne sidste trder op, som sagde han "jeg kommer som Dommens Engel, nu skal Du falde!"

Bring min hjertelige Hilsen til Deres Frue, Svigermoder7 og alle Brnene, samt til hver som venligt erindrer Deres af Hj ertet hengivne, taknemlige

H. C. Andersen.

E. S.

Ikke sandt, jeg hrer meget snart fra Dem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus