Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 9de April 1868

Kjre hr Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak fordi De saasnart gldede mig med Brev. Det er altsaa min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg kommer til Odense Tirsdag den 21de Apil, med Morgentoget fra Kjbenhavn, og bliver, om De og Deres Frue vil have mig, til Lverdag eller Sndag, naar igjen Morgentoget kommer, at jeg med det kan flyve videre syd paa.

Oplsningen bliver altsaa Torsdag den 23 og Fredag den 24de ved Dagslys, vil vare en Time og modtages med Velvillie. Jeg maa tilstaa at ligesaa meget som jeg fler en Hjertebanken, glder jeg mig dog dertil. igaar aftes havde jeg den re og Glde at lse i den konegelige Familie. Der var saa hyggeligt og velsignet; Kongen og Dronningen, som altid, saa hjertensgode og elskvrdige; for ikke lnge siden lste jeg i Studenterforeningen, hvor jeg ogsaa, som altid mdte stor Deeltagelse og har saaledes fornummet at mn stemme igjen lyder tydelig og klar, ma jeg nu ikke, i det omskiftelige Veir, blive forkjlet eller belemres med Tandpine, som jeg prvede den paa mit lykkeligste Besg i Odense. De er jo saa elskvrdig at underrette hr Gredsted om mit Komme. Fra Odense flyver jeg lidt til Holland, hvor jeg ventes i Besg hos een af mine Venner i Amsterdam. Jeg flyver saaledes ind i den varme Sommer og Reiselivet ivl igjen forynge mig, saa at jeg ikke for slemt skal fle Tryk af 63 Aar.

Hils paa det hjerteligste Deres fortrffelige Frue og hele Brnekredsen, Vennerne rundt om i Byen ikke at glemme!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus