Dato: 19. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Engelstoft.

Kjbenhavn den 19 April 1868.

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Det bedrver mig at see af Deres Brev at De ikke er vel, og at jeg derved ikke nyder den Glde at boe hos Dem. De har imidlertid saa venligt srget for at skaffe mig et andet hyggeligt Hjem at jeg maa bringe Dem min varme Tak. Hr Professor Henrichsen har vret saa elskvrdig at skrive mig til herom og at jeg er velkommen hos ham. Jeg har med Tak modtaget hans Indbydelse, og, uagtet jeg er noget forkjlet, reiser jeg paa Tirsdag den 21 fra Kjbenhavn og er da i Odense ved Middagstid. Opholdet bliver der indtil Sndag og jeg tr da vel haabe at jeg faaer seet Dem og talt med Dem, thi det er jo ikke Smitsot. Gid nu at min Oplsning maa tiltale saaledes som her i Kjbenhavn, jeg er jo lidt m om Hjertet ved at optrde ude, selv i den kjre Fdeby; dog den strste Deel af Tilhrerne ere vel Venner og Bekjendter? Bring Deres Kone og Brn min hjertelige Hilsen.

Med inderlig Tak, Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus