Dato: 25. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Odense 25 Apr. 1868

Kjre Hr Grosserer Melchior! Et Par Ord til Dem, maa jeg afsende fr jeg forlader Odense; jeg gaaer med Middagstoget, for om Gud vil, at vre i Hamborg iaften. Inderlig Tak for Deres store Godhed og Venskab for mig, jeg opfatter det med fuld Taknemlighed. Tak for den engelske Oversttelse, den er nu afsted. Jeg har igaar besgt Frederik VIIdes Stiftelse for fattige Haandvrksmestere og deres Enker; det var dem Udbyttet af hvad der kom ind ved min Oplsning tilfaldt; i reen Indtgt hrer jeg er der tilfaldet Stiftelsen 220 Rdlr; den er i faae Aar blevet til ved en Skomager Gredsteds utrttelige Iver, han havde i Begyndelsen megen Modstand, men nu staaer en stor lys Bygning, hver derinde har to Vrelser, Brndekammer, dernst et Stykke Havejord hvori de kunde plante Kaal, rter, Kartofter for hele Vinteren, der var flles Vadskehuus, Snedkervrksted etc. - isr overraskede mig den store Reenlighed, nsten Pyntelighed. Hver derinde har faaet to Rigsdaler af den indkomne Sum, de 200 kommer til Kapitalen, der var stor Glde, jeg besgte hver Enkelt, selv en gammel Kone der nu ligger 15 Aar tilsengs, bundet af Gigt. De takkede mig saa rrende, saa smukt, Kongeflaget vaiede paa Gaarden til re for mig, ja jeg har faaet Stads og Hder nok; selv i Theatret Aftenen forud, efter Opfrelsen af den nye Barstelstue udbragte Borgmesteren et Hurra for mig det besvaredes med Jubel af Publicum og Orchestret. Deiligst var dog de Fattiges Glde! hvor det er forunderligt at kunne hjlpe og glde saa let som jeg her synes at kunne det. Hils Deres fortrffelige Kone og Brn, Henriques, Bloch, Watt og andre kjre Venner. Deres taknemlige hengivne

H. C. Andersen

E.S. Paa Tavlen mellem Navnene paa Stiftelsens Velgjrere saae jeg ogsaa Moltke-Hvitfeldts med en Gave paa 250 Rdlr. De forskjellige Vrelser have Navn efter Giveren.

Tekst fra: Niels Oxenvad