Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. april 1868
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

600. Fra Henriette og E. Collin.

Saa er De da nu atter paa Veien til den vide Verden kjere Andersen og Deres Trkfugls Natur faaer sin ret'ndash;gid'ndash;–nei det er nok bedst jeg beholder mine Reiselngsler

for mig selv, det kan neppe interessere nogen Anden'ndash;At De har hrt Carl Price godt omtale, glder mig oprigtigt, han faaer i Helga et Pigebarn med mange gode og i praktisk Forstand ualmindelige Evner'ndash;Gid hun maa faa stor Indflydelse paa hans Liv saa kan det nok blive godt'ndash;Med Guds Hjelp.–....

De var saa sd at love mig en Deel gode Bger naar De reiste, men vi glemte det nok begge og den eneste som er kommen mig i hnde er af Anna S[n]derup og spiller i Paris'ndash;jeg tror ikke at den er morsom,–

Jeg gad nok have seet den fynske Glde over deres resborger,–det var et ypperligt Udvalg De lste op.

Jeg glder mig til det Brev som jeg ganske vist vnter at faae fra Amsterdam og beder Dem bringe Vilhelm Boye samt hele den Brandtske Familie min Hilsen'ndash;den gjstfri Modtagelse og Venlighed der blev vist os, staar levende i min Erindring'ndash;

Lev vel kjere Andersen Nyd Livet, Gld Dem ved Reisen og tnk lidt paa os herhjemme

Deres

Jette C.

Jette har med nogen Overvindelse givet mig Plads til nogle Ord til Dem. De skulle blive faa, thi jeg er, som bekjendt, ikke af mange Ord. Og jeg vil jo ogsaa kun bringe Dem en Hilsen, thi der er intet at forttlle, skjndt Verden ofte kan forandre sig i et Par Dage. Jeg lever stadig i min lille Verden og er glad over at den ikke er strre'ndash;udad; thi indad er den stor nok til undertiden at genere mig ved sit Omfang.

Og dog fler jeg ofte Trang til atter at trkke den fremmede Luft, og isr til at gjensee nogle fremmede Steder. Blandt disse tnkerjeg ofte paa Amsterdam, som tiltalte mig forunderligt ved sin Hyggelighed. Vor venlige Modtagelse hos Brandts har vel ogsaa sin Deel deri. At De hilser denne Familie fra os, er jo en Selvflge.

Vil De dernst hilse Vilhelm og sige ham, at jeg aldeles ikke forstaaer hans Yttringer i hans Breve fra Holland af seneste Dato, iflge hvilke han han ventes hjem i Maii.Jeg havde tnkt mig, at han'ndash;i Forening med en ung rig Hollnderinde'ndash;skulde have anlagt et Hollnderi, fra hvilket vi kunde have faaet vor Fremtids?Ost, og i den Henseende stolede jeg paa Brandt; men en saadan Brandtforsikkring paa et Par Maaneder var jeg ikke fattet paa.–Men maaskee han endnu kan finde hende, naar han seer sig om.

Jeg har faaet et langt smukt Brev fra Jrgensen paa St. Croix. Hans Helbred er fortrffelig, men desvrre har han ikke Udsigt til nogen Ansttelse. Jeg stoler paa at Moses Melchior, som vel nu er derovre, vil kunne arrangere noget for ham.

Folk have spurgt mig om, hvorlnge De bliver borte. Jeg har svaret, at Jeg veed det ikke. Veed De det?

Med nsker om Sundhed og godt Humeur 26/4 68.

Deres

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost