Dato: 2. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Veldle

Madam M. Hanck, fdt Iversen.

i

Odense

Overgade. frit.

Sor den 2 August 1838.

Min varmeste Tak for de hyggelige Dage De og Deres forundte mig; havde jeg ikke denne "Eideckse" [: firbene-] Natur, saa sad jeg endnu hos Dem; det gjr saa godt at see venlige Ansigter og vide at disse ere Speilbilleder af Hjertet. Saa mange Smaatrk, der ikke undgik mig, lige fra Blomsterne paa mit Bord til de fineste Yttringer rrte mig dybt, inderlig Tak derfor. Veiret over Beltet var ret godt; i Korsr blev jeg indbudet til The hos Kommandanten, men Postillonen blste og jeg maatte lade Theen i Stikken; imidlertid overnattede jeg dog ikke i Slagelse, Lieutenant Dreier og den unge Castonier havde Kongereise og tilbde mig Plads med til Sore eftersom jeg ikke var forniet med Natleiet i Slagelse, men jeg kom rigtignok fra Dynen i Halmen. Dreier kjrte mig til Vrtshuusposten i Sor, da Klokken var 12 og jeg ei gad gjre Ingemanns Uleilighed, han reiste derpaa videre og jeg fik Pigen ringet op, men hele Huset var besat, sagde hun, alle Vrelser, alle Senge, alle Senge, jeg maatte da nies med / at sidde paa en Stol hele Natten i den kle Krostue, hvor Bordet stod fuldt af l og Punche=Slatte, selv nedbrndte Tllelys og Levninger af Rgtobak; ikke et Tppe, ei engang en Hovedpude kunde skaffes tilveie, det var en kold, uhyggelig Nat oven paa en 10 Miils Reise. Dagen efter sov jeg ogsaa ganske artigt derfor. Fr Mandag er jeg ikke i Kjbenhavn da Ingemanns ikke vil nies med en Besgelse paa een Dag, (den frste Dag, sov jeg jo, som sagt). Sor forekommer mig som en vaad Kirkegaard, Lindetrerne dufte afskyeligt strkt og Flommen uddunster lutter Liiglagen, hu! her er uhyggeligt, som hiin Nat i Krostuen, snart er jeg i Kjbenhavn, rimeligviis for at lnges efter Landet, min eneste Trst bliver - Vandet. Siig til Frken Louise von Schleppegrell og andre Venner, som jeg ei fik sagt lev vel til, at jeg ret er veemodig derover; et andet Aar skal jeg bedre tee mig! Her flger et lille flyvende Blad med til Deres Jette, vil De presentere det for hende. Hils Deres gode Mand og alle Dttrene, Eline ei at forglemme. Deres Sster skal jeg med

det frste skrive til.

Deres inderlig hengivne

Tekst fra: Solveig Brunholm