Dato: 30. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Amsterdam 30 April 1868.

Kjre Fru Henriques!

I Formiddags Klokken elleve indtraf jeg her i Amsterdam og blev modtaget af Hr. Georg Brandt som frte mig til sit vel indrettede Huus, der ligger i en af Byens smukkeste Hovedgader, med brede Kanaler og grnne Trer, her er aldeles Foraar, men dog saa koldt i Dag at jeg har i Kakkelovnen. Ved Frokosten indtraf Brev fra Collins og fra Fru Melchior, i dette havde Deres Mand vret saa elskvrdig at skrive et Par Ord i "bunden Stiil"; tak ham for hans Elskvrdighed! - De har vel gjennem Melchiors hrt lidt om mit Ophold j Odense; jeg lste da to Gange for overfyldt Huus, Prisen 3; to Bnder vare gaaet paa Deres Fod 2 Miil for at hre mig og gik efter Oplsningen samme lange Vei tilbage. Det var for Frederik VII Stiftelse for fattige Haandvrkere og deres Enker at jeg lste og de fik i reen Indtgt 220 Rdlr. En Formiddag besgte jeg Stiftelsen, Kongeflaget var heiset. Der var nydeligt der ude, saa reent og net; hver Familie har to Stuer, eget Brndehuus og har sit Stykke Have hver: de kunne plante Kaal, Kartofler, rter til Huusholdningen hele Aaret. Jeg blev modtaget med saa mange Taksigelser, saa straalende ine, at jeg maatte blive forlegen derved. Men hvor jeg var glad ved at see den Glde jeg havde bragt, ved at lse et Par af mine Eventyr. I Theatret blev Fredag Aften opfrt "Den nye Barselstue", man gav mig en heel Loge, der laae Blomster paa min Plads og da Tppet faldt udbragte Hr. Borgernesteren et Leve for mig, hele Publicum stemte i og Orchesteret gav Fanfare. Sndag Middag reiste jeg og fik mange Blomster fra Veninder. Da jeg forlod Dampskibet over lille Belt, gav jeg en lille Dreng at bre min Vadsk, han bad mig om jeg ikke vilde vise ham "Hans Christian Andersen" som skulde vre kommet, da jeg sagde ham at jeg var det, blev den lille Fyr ildrd og kunde ikke lade vre at see paa mig. I Hamborg blev jeg Sndag over og var jeg hos Deres elskvrdige Svoger Hr. Simon Henriques og hans smukke Kone. Jeg traf ved Bordet der en ung Slgtning fra Getheborg, der havde et tiltalende Ydre. Veiret har vret stormfuldt og ideligt med Regn, frst nu i Eftermiddag, her i Amsterdam, ere Skyerne blste bort, Vinden lagt sig og Solen skinner paa de nysudsprungne Trer. Hils Etatsraadinde "Maria" hun skal smukt have mig i Tanke og nikke til mit Portrt; alle de andre Brn hilse De paa det kjrligste. Deres Mand er vel istand til at glde mig med Brev, Dem tr jeg ikke haabe det fra, dog vil jeg haabe at Deres Befindende er godt; 8 Dage bliver jeg her, men bedst er det vel at Brev senere gaaer til Paris enten til Legationen eller poste restante. Hils Deres Moder, de kjre elskvrdige Frkner Price, Professor Hedt etc. - Deres trofaste taknemlige

H. C. Andersen.

E. S. Skriv mig Deres Huusnummer!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 165-68)