Dato: 22. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Neuchatel den 22 Mai 1868

Kjre Fru Melchior! Iforgaars kom jeg her til Schweis. Mit Brev fra Paris, kort fr Afreisen, har De vist nok erholdt, Deres kom med friske Blomster fra Skoven, tusind Tak. Jeg forlod i Tirsdags Formiddag Paris, hvor Opholdet, denne Gang, ikke tiltalte mig og hvor Varmen var utaalelig. Jeg reiste den Dag til Dijon, hvor jeg indtraf 5 1/2 om Eftermiddagen, aldeles delagt af Varmen, saa at jeg efter at have spiist til Middag lagde mig. Nste Morgen gik jeg til en Ven jeg har her Mr: Drouet der er Conseiller de prefecture, men Varmen var saa strk at jeg udmattet naaede Stedet og maatte lade en Vogn kjre mig til Hjemmet, efter at jeg dog havde taget lseligt Skue af Domkirken, Theater og Muset. Om Eftermiddagen reiste jeg videre, men der var intet Hurtigtog, Opholdene vare utaalelig lange, det lynede og tordnede; i mrk Aften naaede jeg Jurabjergene hvor der var Kjling; Baneveien gaaer hit oppe paa Klipperne, man seer brat ned i Dybet eller farer gjennem Tunnel ved Tunnel. Lysene blinkede fra Byerne op til mig; jeg fli lnge afsted stirrende ned i Afgrunden der i den mrke Aften maaskee syntes dybere, tilsidst blev jeg grebet af Svindel, Skrk, eller hvad det var, jeg maatte fltte mig over paa den modsatte Side i Vognen og tnkte paa: man veed dog ikke i hvilket Minut at det har Ende med dette Liv, man kan styrte i nste Nu; dog der styrtede jeg dog ikke! Klokken blev 10 og 40 Minutter da jeg var paa Banegaarden i Neuchatel, havde allerede bragt min Reisesk ind i Omnibussen, som frer til Hotel Bellevue, jeg vilde nu ind at tage min Kuffert, da seer jeg ikke at der er et bredt Fortoug, der ved eet Trin lfter sig fra Veien, Alt var skinnende hvidt af Stv, jeg gaaer rask til og styrter i hele min Lngde over Trinet; trt var jeg og faldt tungt, man lftede mig op og jeg sad hele Aftenen og igaar, ja endnu i Dag, her i Hotellet og bader Arm og Been, thi jeg har slaaet Hul paa begge Kn og min hiere Albue; i Dag er det imidlertid nsten helet, men jeg er noget m i Lemmerne og da jeg i Dag forsgte at gaae lidt ud var jeg saa mat og dertil saa ngstelig at jeg nr igjen var faldet paa Steentrappen hvis Trin er dobbelt farvet og jeg derfor troede at maatte lfte Fdderne efter et nyt Afsats. Imorgen tnker jeg at tage til Geneve, hvor Jules Jrgensen har kjbt sig et Landsted og der indbudt mig at tilbringe nogle Dage, der vil jeg deiligt vre i Ro, derfra agter jeg at afsende dette Brev at De kan vide at jeg er under Venne-Tag. Jeg er imidlertid Gud saa taknemlig, at det gik, som det gik, jeg kunde have brkket en Arm, ja havde der staaet en Kuffert eller Sligt nr ved, forslaaet mit Hoved, men dette rrte ikke ved Jorden; her i Neuchatel fik jeg for et ieblik Brev fra Paris, afsendt fra Hotellet der, en Indbydelse til Middag hos en Poet i Versailles, og om at boe hos ham i nogen Tid, det bliver der Intet af.

Geneve 24 Mai 1868 Igaar Eftermiddags kom jeg her til og fandt paa Banegaarden den unge Hr Jrgensen med Vogn for at afhente mig, Faderen havde fra Locle telegrapheret at han frst kom i Dag, men at jeg var i vente den 23; de maatte ved de to Hovedtogs Komme vre at tage mod mig; mit Brev havde han ikke faaet, men ordnet Alt efter min sdvanlige Niagtighed med at komme og gaae, det er et srdeles smukt velindrettet Huus med store, skyggefulde Trer i Haven. Den unge Jrgensen bad mig bringe Dem og Deres Mand den inderligste Tak for Deres Gjstfrihed mod ham forrige Sommer. I Eftermiddag seer jeg frst hans Fader, kan altsaa ikke endnu bringe hans Hilsen; hvor mange Dage, jeg bliver her veed jeg ikke og beder Dem derfor, vil De glde mig med Brev, da at sende det til Bern poste restante. Hils paa det hjerteligste de to ldste og de yngere Brn, vr saa venlig at sende Robert Watt vedlagte Par Ord; hils Bloch, Thyra Hammerik, Frken Sophie Melchior, Alle som have lidt Godhed for Deres hengivne, taknemlige

H.C. Andersen E.S. Mulatten er vel opfrt og daarligt givet?

[i marginen, s. 4:]

Hilsen til Deres Broder og hans Frue!

Tekst fra: Niels Oxenvad