Dato: 29. maj 1868
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

604. Fra E. Collin.

29 de Maii.

Det er neppe muligt at komme til at skrive mellem Baller, Kurve og andet Flyttegods, af hvilket jeg nu omringes; thi nu skal Godset afsted til Hellebk. Jeg skriver ogsaa kun for ay give Dem et pust fra Hjemmet; thi jeg har intet Nyt at fortlle. Dog jo: Frizt Hartmann har faaet laud til juridisk Embedsexamen, og strax er hans Forlovelse med Frken de Jonqvieres blevet declareret.

Jeg har vret i Tvivl, om jeg skulde sende Dem Indlagte, Men jeg bestemte mig dog dertil, da De mulig vil skrive til Digterinden.

Iaftes kom Vilhelm Boye og var her hjemme, men jeg saae ham ikke; han var meget tilfreds, henrykt over denne Udflugt i Livet, hjemvendende, som sdvanlig efter den frste reise, med et indtryk af smaa Forhold i hjemmet. Gid man nu kunde finde paa noget Fornuftige til ham.

Jeg kommer ikke til Norge tl min Ssters Guldbryllup; Familien bliver altsaa slet ikke reprsenteret.

De kommer formodentlig i Lbet af Junii Maaned

Uagtet min Udflytning gaae Breve til mig under sdvanlig Adresse, da Postvsenet sender dem til mig.

29 Maii 1868.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost