Dato: 30. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Geneve 30 Mai 1868

Kjre Ven!

De maa dog vide hvor i Verden jeg er! for ieblikket boer jeg allerede i flere Dage hos min Ven, vor Landsmand Jules Jrgensen, der har sit Hjem i Locle, men nu har kbt sig et landsted ved Genve, han har indbudt mig og jeg bliver Pindsen over; dette Sted er det Sydligste jeg denne Gang kommer og her er en saadan Varme at man ikke i et halvt hundred Aar har kjendt til en saadan i Mai, det er som for Juli=Maaned; efter ni om Morgenen og fr syv om Aftenen er det ikke til at vandre om i det Frie; i dette ieblik sidder jeg i halv Mrke med nedrullede Persienner og skriver dette. Om min Reises Begyndelse, Opholdet i Odense, Oplsningen der har De vist hrt eller lst, der kom en ganske net Indtgt til de fattige Haandvrker og deres Enker, hvilket var mig en stor Glde. I Theatret opfrtes den nye Barselstue, og efter Forestillingen udbragtes et livligt "Leve"! Jeg blev en halv Snes Dage i Amsterdam og hrte, en festlig Aften, Ten-Kate lse et Par af mine Eventyr i hollandske Vers; ved Juletid udkommer Samlingen med mit Portrt.

I hvor fortrffeligt end de smaa Historier ere gjengivne, troer jeg det dog klder dem bedre at komme frem i deres hjembaarne Prosa=Klder.

Fra Amsterdam tog jeg til Gent hvor jeg ogsaa hos Venner tilbragte et Par smukke Dage, saa at De seer at jeg er mere i Familie=Kreds, end i Hoteller. Paris behagede mig denne Gang ikke meget; jeg savnede Udstillingen og hele det Liv, som da rrte sig. Een af Vennerne fra den Tid traf jeg dog sammen med, nemlig Kammerherre Wolfhagen; to, tre Dage var vi sammen, saa reiste han til London og jeg fik hans Vrelse i Hotel place du palais royal ud mod Louvre, boede godt og paa anden Sal; ogsaa Dr Arndrup og Einer Drevsen var i Paris. Theatrene havde Intet af Interesse at frembyde, kun gamle Aubers nye Opera, men Varmen var saa voldsom at jeg kun holdt to Acter ud. Fra Paris lagde jeg veien over Dijon, det var to infernalsk varme Dage, jeg kom aldeles delagt til Schweiz. Veien over Jurabjergene er imidlertid ganske storartet; Banetoget snoer sig som en Slang hit om Fjeld-Randen, smutter gjennem Tunnel ved Tunnel; Byerne med deres Kirketaarne titte op til Een. Forunderligt at man ikke styrter ned og brkker Halsen. Et Uheld havde jeg dog da jeg naaede Neuchatel, det var seent paa Aftenen, jeg var allerede ude af Vognen og vilde ind at hente min Kuffert, da saae jeg ikke at Fortovet lftede sig et Trin og jeg faldt i hele min Lngde og slog Hul paa Albuen og begge Kne, saa at jeg i to Dage maatte holde mig inde; nu er Skindet helet, men jeg har dog mhed i Knene. I Sndags kom jeg her til Genve. Herfra gaaer det saa smaat nordpaa, det vil sige frst nordpaa i Schweiz, men vil Gud er jeg ved Slutningen af Maaneden i Danmark. Hvorledes gaar det med Trykningen? hils den fortrffelige Hr Mller, jeg veed hans Omhu og Kjrlighed for mine smaa Digtninger. De selv er vel hele Ugen i Byen, ligesaa Deres Broder, men Familien er paa Landet og Sndagen kun faar Solskin af Husbonden. Hils min elskvrdige Ven, Deres Svoger Leiutenant Jncke og Frue. Deres Moder og Sster maa ikke glemmes. Jeg lgger et lille Epistel ved, det er til Fru Kock, De er nok saa venlig at srge for at det kommer i hendes Hnder. Hvert Brev jeg erholder hjemme fra dufter med Forlovelser, det er nok nsten en lyksalig Smitsot hjemme. Det var deiligt at faae et Brev fra Dem, det vil sige naar det kun indeholder Behageligheder, men hvor er jeg vel at finde i min Omflyven? Jeg veed ikke, fr i Hamborg: Hotel de l'Europe, men saa er jeg jo lige ved Porten til Hjemmet; dog ogsaa der bliver jeg glad ved den skriftlige Hilsen.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 58-60)