Dato: 2. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Ouchy ved Lausanne den 2 Juni 1868

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Fr jeg forlader den smukke Genferse, hvor jeg ieblikkelig boer i det store Hotel "Beau Rivage", maa jeg sende Dem Brev og Hilsen! imorgen flyver jeg til Bern og da gaaer det saa smaat mod Nord, hvor jeg paa Hjemfarten, naar jeg veed at De er i Bispegaaarden, lgger Veien over Odense. Det var nok fra Amsterdam De sidst hrte fra mig? Der tilbragte jeg smukke Dage i et gjestfrit dansk Huus hvor jeg saae mange hollandske Venner og hrte Hollands bermte Digter Ten-Kate lse i versificeret Oversttelse nogle af mine Eventyr. Over Gent, hvor jeg blev to Dage, for ret at see den gamle By, kom jeg til Paris og boede godt i Rue Rivoli, havde kun to Trapper at stige op ad, men Paris selv var denne Gang ikke det for mig, som den var ifjor under Udstillingstiden. Jeg blev her kun otte Dage. Af Landsmnd jeg her traf sammen med behagede mig isr den unge Lge Arndrup hvis Fader boer i Odense; med ham var jeg noget sammen; han er begavet og elskvrdig; seer De ham fr jeg, da bring min Hilsen. Varmen tog til og var ganske infernalsk paa Farten fra Paris over Dijon til Neuchatel; jeg var aldeles lidende; der kom frst nogen Kjling da jeg naaede Jurabjergene. Jernbaneveien her er storartet; Toget snoer sig som en Snog rundt om Klippe-Siderne og ind igjennem Tunneller; man ser bestandigt ned i det svimlende Dyb; Byer med deres Kirketaarne ligge under Een. Jeg maatte flere Gange tnke: "Hvor snart kan det ikke vre forbi! maaskee i nste ieblik ligge vi knuuste!" Vi naaede imidlertid heldigt Banegaarden ved Neuchatel; det var seent paa Aftenen, jeg bemrkede ikke at Fortouget lftede sig et Trin iveiret og faldt derfor i hele min Lngde, faldt tungt og slog Hul paa Albuen og begge Kn, saa at jeg i to Dage maatte blive stille og bade de mme Steder; nu ere disse helede, men imellem virker det dog lidt. Min Ven, vor Landsmand Jules Jrgensen fra Locle, har kjbt sig et lille Landsted ved Geneve. Han indbd mig og jeg har vret hos ham i otte Dage, men Varmen var saa forfrdelig at kun fr Klokken 8 om Morgenen og efter syv om Aftenen var det rimeligt at gaae ud; den meeste Tid af Dagen sad eller laae man i sin Stue med nedrullede Persienner og gad Intet bestille; det er slet ikke morsomt. Igaar og i Dag har jeg opholdt mig her i Ouchy hvor det ny Hotel er ganske indrettet paa amerikansk Maade og har alle udtnkte Beqvemmeligheder. Haven har deilig Skygge lige ned til Sen, der i Aftes slog store Blger op over Bredden. Bjergene ligge med Snee, Roser og Jasminer blomstre. Her er god Musik i Haven. Dog imorgen, om Gud vil, tager jeg til Bern og tnker at vre i Hamborg omtrent den 12 Juni; maa der da i Hotel de l'Europe (Hamborg) ligge et Par Ord fra Dem at jeg kan vide om De er i Deres Hjem. Jeg skal da nok mlde Tid og Tog naar jeg kommer. Hils Deres Kone og Brn paa det hjerteligste fra mig, ligesaa Professor Henrichsens som under mit sidste Ophold viiste mig saa stor Velvillie; den hie vrighed tr heller ikke glemmes, i denhar jeg jo to elskvrdige Venner med Deres Fruer.

I Haab om ikke mange Uger at samles med Dem og Deres forbliver jeg Deres hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Finder jeg ikke Brev i Hamborg, da gaaaer jeg rimeligviis over kiel og ikke hjemoer Fyen, det jeg dog gerne vilde.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus