Dato: 9. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Ems den 9de Juni 1868.

Kjre Ven!

Tak for Deres venlige Brev som jeg modtog i Bern, der besgte jeg gamle Baggesen og da Veiret begyndte at blive regnfuldt opgav jeg Schweiz og foer over Basel til Baden-Baden, hvor endnu ikke var mange Fremmede; jeg kom til Darmstad, en By jeg altid ellers er reist forbi; her kom jeg ind i Byens bedste Hotel og da jeg paa Fransk skrev mit Navn, min Stilling og Hjemstavn, udbrd Kellneren paa godt Dansk: "De er fra Kjbenhavn, der har jeg vret i &Hotel Danmark' og senere i Phnix!" Han fortalte at han tidligere havde vret i Flensborg hos Fru Rasch, men i Kjbenhavn i to Maaaneder lrt Sproget, lst ehlenschlger, Ingemann og Andersen! Han var Sn af en hanoveransk Digter Voigts, der har udgivet Hltys Levnet og Vrker, han viiste mig denne Bog og talte med stor Kjrlighed om Danmark og talte stdigt dansk til mig; jeg har lovet ham en dansk Bog, een af mine egne. Den lille Begivenhed morede mig. Saa fli jeg i Sndags over Mainz, Jernbaneveien langs Rhinen, saae igjen de gamle Ruiner og de smaa Byer med forfaldne Mure. Ems havde jeg aldrig besgt, jeg kom her i Sndags, ventede at trffe Liebes, Nyrup og Frken Lange, men de ere ikke komne endnu, derimod er jeg her sammen med Fru Falsen, Fru Scheele med Datter, Grev Moltke fra Nrager, Kammerjunker Fnss, Hr. Bog fra Collins Gaard i Tvrgaden. Da jeg kom forbi Stolzenfels kom just Hr. Bog, der tog Plads i Vognen og nu hrte jeg af ham Nyheder, som jeg undrer mig at hver De eller Deres Kone have meddeelt mig, at Oluf var i Kost-Skole paa Landet og at Deres Svoger gifter sig, vil De lyknske ham og den unge Pige. Jeg tnker paa at reise hjem imorgen, i Dag fler jeg mig ikke ret vel; jeg troer at Luften her er ikke god. Vil Gud er jeg paa Sndag i Odense og boer hos Biskop Engelstoft; dersom Fru Serre er paa Gloerup, saa tager jeg derhen fra Odense, men derom Skal De nok senere hre. Nu er De altsaa i Hellebek! jeg holder slet ikke af at De og Jonas have faaet en Baad, og fare ud paa Sundet, bliv heller ved Kilden. Jonas var saa elskvrdig at skrive mig til; fra Louise har jeg ikke faaet saa meget som en Hilsen, Brev vil jeg ikke tale om, da jeg jo ikke har Jonas der kan lse mig den nydelige Bankosddels Skrifttegn. Hils hende hjerteligt og ligesaa Deres fortrffelige Kone. item Theodor.

Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost