Dato: 12. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Ems den 12 Juni 1868.

Kjre Ven!

Allerede som imorgen ventede jeg at vre i Odense, men i Ems ligger jeg endnu, ja jeg ligger alt i et Par Dage paa Sophaen. Jeg er paa denne Reise en sand "Klumpe-Dumpe". Jeg kom her i Sndagsmorges, blev indqvarteret i Cuurhuset og da jeg om Aftenen kom fra Promenaden, gik jeg en Trappe for hit og com paa en mrk Gang, jeg troede den frte til mit Vrelse, men det var ikke Tilfldet, man havde midt i Gangen stillet en stor Kasse eller Kuffert, det var umueligt at see den, jeg gaaer til, stder imod og forslaaer meget slemt mit Skinnebeen, jeg badede det hele Natten, det smertede strkt og var i et Blod, om Morgenen maatte jeg lade Lgen kalde og han forordnede at jeg ideligt skulde bade med Iis, som igaar morges meente han jeg vilde kunde reise, men da han saae paa Saaret, bd han mig blive endnu igaar og fortstte med Iisvand; imorges blev det endelig forbundet og han sagde at jeg nok kunde reise, men vre forsigtig og ikke gaae formeget. Jeg har nu prvet at stige ned af Trapperne og naae Cuursalen, men fler mig saa overordenlig mat og har Besvrlighed ved at gaae, saa at jeg endnu i Dag ikke reiser. Sprger Een eller Anden af mine Venner Dem om mit Befindende, da siig at det er gaaet godt frem og jeg haaber om ikke mange Dage at vre i Fyen.

Her er en stor Deel Fremmede, og alle Landsmnd have venligt besgt mig, i denne Morgen var Hr og Fru Liebe, samt Nyerup og Frken Lange, de vare saa deeltagende og elskvrdige. Nyerup seer srdeles vel ud og lyser af Glde; det havde jeg nu slet ikke tnkt at jeg skulde see Massaniello og Viola som Forlovede. De synes begge saa lykkelige. Det glder mig at han har faaet Farinellis Rolle og Frken Lange Preciosas i samme Stykke, den Rolle ligger aldeles for hendes hele Personlighed og hun vil ved sin smukke Sangstemme give den fornyet Interesse.

I Schweiz var det mig for varmt nu er her nsten for koldt; jeg lagde Veien hertil over Baden-Baden hvor jeg meget tnkte paa vort behagelige Sammenvren ifjor; her var endnu ikke mange Fremmede, af kjendte Folk saae jeg kun Offenbach. Theatret var endnu ikke aabnet. Jeg skrev igaar til Fru Melchior om mit Uheld, men at jeg haabede at reise som i Dag, seer De hende da lad hende vide at det ikke er skeet, men at Lgen i Dag var srdeles tilfreds med mit Befindende. Maaskee er De selv slet ikke i Kjbenhavn, De skrev om en Jyllands Reise De tnkte paa. Er "Veturinens Vogn" endnu ikke kjrt frem? Landsmndene kjende den ikke uagtet de lse "Figaro". Hils Deres Sstre og ved disse Fru Eckardt; hils Hansen og Professor Hedt. - Hvor jeg ellers har kjedet mig ved saaledes at ligge et Par Dage; udenfor klang Musik, Banetogene dampede forbi, jeg laae febril og sov jeg lidt havde jeg altid fle Drmme. Gud har fr forundt mig at jeg ikke kjendte til at vre syg! gid jeg nu, uden et nyt Uheld, maa naae hjem.

Hjerteligst

H.C.Andersen

NB Dette Brev seer De nok er kun for Deres eget re!

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Ems den 12 Juni 1868.

Kjre Ven!

Allerede som imorgen ventede jeg at vre i Odense, men i Ems ligger jeg endnu, ja jeg ligger alt i et Par Dage paa Sophaen. Jeg er paa denne Reise en sand "Klumpe-Dumpe". Jeg kom her i Sndagsmorges, blev indqvarteret i Cuurhuset og da jeg om Aftenen kom fra Promenaden, gik jeg en Trappe for hit og com paa en mrk Gang, jeg troede den frte til mit Vrelse, men det var ikke Tilfldet, man havde midt i Gangen stillet en stor Kasse eller Kuffert, det var umueligt at see den, jeg gaaer til, stder imod og forslaaer meget slemt mit Skinnebeen, jeg badede det hele Natten, det smertede strkt og var i et Blod, om Morgenen maatte jeg lade Lgen kalde og han forordnede at jeg ideligt skulde bade med Iis, som igaar morges meente han jeg vilde kunde reise, men da han saae paa / Saaret, bd han mig blive endnu igaar og fortstte med Iisvand; imorges blev det endelig forbundet og han sagde at jeg nok kunde reise, men vre forsigtig og ikke gaae formeget. Jeg har nu prvet at stige ned af Trapperne og naae Cuursalen, men fler mig saa overordenlig mat og har Besvrlighed ved at gaae, saa at jeg endnu i Dag ikke reiser. Sprger Een eller Anden af mine Venner Dem om mit Befindende, da siig at det er gaaet godt frem og jeg haaber om ikke mange Dage at vre i Fyen.

Her er en stor Deel Fremmede, og alle Landsmnd have venligt besgt mig, i denne Morgen var Hr og Fru Liebe, samt Nyerup og Frken Lange, de vare saa deeltagende og elskvrdige. Nyerup seer srdeles vel ud og lyser af Glde; / Det havde jeg nu slet ikke tnkt at jeg skulde see Massaniello og Viola som Forlovede. De synes begge saa lykkelige. Det glder mig at han har faaet Farinellis Rolle og Frken Lange Preciosas i samme Stykke, den Rolle ligger aldeles for hendes hele Personlighed og hun vil ved sin smukke Sangstemme give den fornyet Interesse.

I Schweiz var det mig for varmt nu er her nsten for koldt; jeg lagde Veien hertil over Baden-Baden hvor jeg meget tnkte paa vort behagelige Sammenvren ifjor; her var endnu ikke mange Fremmede, af kjendte Folk saae jeg kun Offenbach. Theatret var endnu ikke aabnet. Jeg skrev igaar til Fru Melchior om mit Uheld, men at jeg haabede at reise som i Dag, seer De hende da lad hende vide at det ikke er skeet, men at Lgen i Dag var srdeles tilfreds med mit Befindende. / Maaskee er De selv slet ikke i Kjbenhavn, De skrev om en Jyllands Reise De tnkte paa. Er "Veturinens Vogn" endnu ikke kjrt frem? Landsmndene kjende den ikke uagtet de lse "Figaro". Hils Deres Sstre og ved disse Fru Eckardt; hils Hansen og Professor Hedt. - Hvor jeg ellers har kjedet mig ved saaledes at ligge et Par Dage; udenfor klang Musik, Banetogene dampede forbi, jeg laae febril og sov jeg lidt havde jeg altid fle Drmme. Gud har fr forundt mig at jeg ikke kjendte til at vre syg! gid jeg nu, uden et nyt Uheld, maa naae hjem.

Hjerteligst

H.C.Andersen

NB Dette Brev seer De nok er kun for Deres eget re!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 88-90)