Dato: 20. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Altona den 20 Juni 1868

Kjre Ven!

Ja endnu er jeg ikke naaet Hjemmet, mit syge Been, som jeg skrev til Dem om, har ikke tilladt det. Jeg maatte endnu blive to Dage lnger i Ems og havde siden en Deel Smerte ved at sidde i Banevognen, frst til Kln, saa til Hanover og endeligt til Hamborg; der i Hotellet fik jeg flere Besg; en elskvrdig, velhavende Familie, som jeg kjender fra Kjbenhavn, indbd mig paa det hjerteligste at boe hos sig og faae den Pleie jeg ikke kunde faae saa god i Hotellet. Jeg fandt at jeg burde tage mod det velmeente Tilbud og jeg har det saa godt som Velvillie og Formue kan forskaffe mig det. Lgen har endnu hver Dag seet til mit stdte Been og forbundet det, men Saaret brnder, jeg er ikke rolig, uagtet Lgen siger at det gaaer godt fremad; for iet synes det ogsaa saaledes, men i Fornemmelsen synes jeg ikke det bedres. Jeg veed nu ikke om Lgen lader mig tage afsted om et Par Dage, det jeg gjerne vilde for at naae Odense, hvor jeg i Bispegaarden vil finde et hyggeligt Hjem. Jeg lnges efter at hre fra Dem, kjre Ven, men det kan vel ikke skee medens jeg er her i Altona, sender De imidlertid Brev, da lad det komme til Hr Dr: Marcus i Altona, han er gift med Groserer Melchiors Sster, De kjender vist ham og hans Frue fra Melchiors paa "Rolighed", han tager sig srdeles af mig og forsikkrer mig at jeg er en saa sund Natur at jeg bliver tidligere rask end de fleste Andre. Men tnk Dem:, jeg, som er et saadant uroligt Blod, maa ligge med opbundet Been og ved Stok humpe ind i Spisestuen. - Af Nyheder, De maaskee kan benytte, kan jeg fortlle at den bermte Otto Speckter, der, uden at forringe Pedersens store Fortjeneste, dog har givet de meest geniale Billeder til mine Eventyr, har fra London faaet Bestilling paa at illustrere alle mine seneste "Eventyr og Historier". Han har besgt mig og det ere ganske udmrkede Tegninger de han allerede har fuldendt. Isr overraskedes jeg ved et deiligt Billed til "Sommergjkken" og to andre til "Gjemt er ikke glemt". Fra Bloch har jeg endeligt faaet Brev, han meddeelte mig at han havde holdt Bryllup og med sin unge Kone nu var i deres nye Hjem. Hils ham! hils Melchiors, Billes, Hansen, Hedt, Henriques, Alle, som venligt erindrer mig, hver som De veed er mig venlig stemt. Lyknsk fra mig Deres Broder og hans Brud.

Hjerteligst

H.C.Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Altona den 20 Juni 1868

Kjre Ven!

Ja endnu er jeg ikke naaet Hjemmet, mit syge Been, som jeg skrev til Dem om, har ikke tilladt det. Jeg maatte endnu blive to Dage lnger i Ems og havde siden en Deel Smerte ved at sidde i Banevognen, frst til Kln, saa til Hanover og endeligt til Hamborg; der i Hotellet fik jeg flere Besg; en elskvrdig, [overstr: meget] velhavende Familie, som jeg kjender fra Kjbenhavn, indbd mig paa det hjerteligste at boe hos sig og faae den Pleie jeg ikke kunde faae saa god i Hotellet. Jeg fandt at jeg burde / tage mod det velmeente Tilbud og jeg har det saa godt som Velvillie og Formue kan forskaffe mig det. Lgen har endnu hver Dag seet til mit stdte Been og forbundet det, men Saaret brnder, jeg er ikke rolig, uagtet Lgen siger at det gaaer godt fremad; for iet synes det ogsaa saaledes, men i Fornemmelsen synes jeg ikke det bedres. Jeg veed nu ikke om Lgen lader mig tage afsted om et Par Dage, det jeg gjerne vilde for at naae Odense, hvor jeg i Bispegaarden vil finde et hyggeligt Hjem. Jeg lnges efter at hre fra Dem, kjre Ven, men det kan vel ikke skee medens jeg er her i Altona, sender De / imidlertid Brev, da lad det komme til Hr Dr: Marcus i Altona, han er gift med Groserer Melchiors Sster, De kjender vist ham og hans Frue fra Melchiors paa "Rolighed", han tager sig srdeles af mig og forsikkrer mig at jeg er en saa sund Natur at jeg bliver tidligere rask end de fleste Andre. Men tnk Dem:, jeg, som er et saadant uroligt Blod, maa ligge med opbundet Been og ved Stok humpe ind i Spisestuen. - Af Nyheder, De maaskee kan benytte, kan jeg fortlle at den bermte Otto Speckter, der, uden at forringe Pedersens store Fortjeneste, dog har givet de meest geniale Billeder til mine Eventyr, har fra London faaet Bestilling paa at illustrere alle mine / seneste "Eventyr og Historier". Han har besgt mig og det ere ganske udmrkede Tegninger de han allerede har fuldendt. Isr overraskedes jeg ved et deiligt Billed til "Sommergjkken" og to andre til "Gjemt er ikke glemt". Fra Bloch har jeg endeligt faaet Brev, han meddeelte mig at han havde holdt Bryllup og med sin unge Kone nu var i deres nye Hjem. Hils ham! hils Melchiors, Billes, Hansen, Hedt, Henriques, Alle, som venligt erindrer mig, hver som De veed er mig venlig stemt. Lyknsk fra mig Deres Broder og hans Brud.

Hjerteligst

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 92-95)