Dato: 21. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Altona den 21 Juni 1868

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

I dette ieblik gik Lgen fra mig efter at have set til og forbundet mit syge Been; jeg spurgte ham om jeg turde reise Tirsdag-Morgen, da jeg saa vilde mlde Dem min Ankomst, han meente imidlertid at jeg ikke skulde bestemme den fr Torsdag, til den Tid troede han at det vilde vre saa langt bedre, at Benet ikke leed ved efen Bevgelse og Anstrngelse Reisen dog medfrer. Igaar gik jeg ved en Stok noget omkring i Haven, sad og saae ud over Elben og det har ikke vret mig til Skade; jeg har endogsaa bedre' sovet, saa at jeg er glad ved at det saaledes gaaer frem; men De seer, det har vret et alvorligt Std jeg har faaet og Lgen her mener at Reisen fra Ems her til, i hvor forsigtig jeg end var, dog har anstrnget Benet. J eg er imidlertid hos elskvrdige Mennesker, der have Hjerte for og Velstand til at gjre mig min Syge tilstand nsten behagelig, jeg har Blomster, jeg har Bger, jeg hrer Musik, jeg faaer Besg af flere Danske, Tiden gaaer let og snart, men dog lnges jeg nu efter Hjemmet, efter at vre et Par Dage i Odense og derfra at naae Kjbenhavn, og ogsaa samles med Vennerne der. Collins ere i Hellebk det er allerede en lille Reise, men Melchiors have deres smukke Landsted2 tt ved Byen, min Stue hos dem er allerede i Stand og venter paa mig, skrive de. Jeg vil nu haabe og troe at jeg frstkommende Torsdag, med Toget der om Morgenen gaaer fra Hamborg indtrffer i Odense og kommer ikke endnu et Brev eller Telegram og mlder at jeg til videre maa forholde mig stille, da betyder det, at jeg er med Banetoget den nys bestemte Dag: Torsdag 25de. Jeg haaber at finde Dem og hele Familien i Bispegaarden i bedste Velgaaende, see igj en andre Venner i Byen; mine bedste Hilsener til Dem Alle. Hr. Adj. Nielsen og hans Forlovede beder jeg Dem at De vil lyknske. Professor Henrichsens, liges(j.a ogsaa Kancelliraad Dreiers hilses. De vide vel om mit Uheld, men ogsaa nu, at det gaaer bedre, dog det er ogsaa i Dag paa tolvte Dag siden jeg stdte Benet.

Veiret er varmt, men jeg har den kjligste Stue i Huset, skyggefulde Trer uden om og hele det friske grnne Landskab for ie. Jeg kan ikke nok fle mig glad over at vre saa vel optaget og saa magelst pleiet som jeg er det.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus