Dato: 21. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Altona den 21 Juni 1868.

Kjre Fru Melchior!

I Dag faaer Deres Mand det lngste Brev fra mig, det er hans Festdag, Husets Fest; jeg er ikke synlig med, men jeg veed dog jeg fornemmes; og ved Bordet, de Mile jeg er borte, tmmer jeg hans Skaal, som sad jeg i Kredsen hos Dem. Fr Onsdag kommer jeg nppe fra Altona, og veed endnu ikke om Hr Dr: Marcus da tillader mig at reise; endnu har jeg Smerte i Benet og gaaer med Besvrlighed, men det ligger forvist i den strke Forbindning. I de sidste to Ntter har jeg bedre sovet, inat kunnet hvile uden at bade det brndende Been; det gaaer saaledes godt frem, men tnk det er i Dag den tolvte Dag siden jeg stdte mig, De kan troe at det ikke var saa let en Vunde! det er et velindrettet, velhavende Huus hvori jeg for ieblikket har mit Hjem, Hr og Fru Warburg ere utrttelige i at gjre mig Opholdet behagelig; paa Mandag-Aften bliver her Concert, hver Dag er Een eller Anden indbudt til Middag. Hr Warburgs yngste Broder lever som privat Mand, er meget musikalsk, tegner smukt, kjender godt til Literatur, og skal have et ganske deiligt Hjem, han kommer her og jeg synes srdeles om ham. Fru Marcus med sine Dttre have besgt mig, ligesaa Frken Jette; hun reiser paa Mandag! Deres Broder er saa elskvrdig at sende mig Dagbladet. Ved at nvne dette beder jeg srligt hilse Hr og Fru Bille. Hils Alle paa Rolighed, Dttrene, Snnerne, hver og een. Brevene til Odense har jeg endnu ikke erholdt, men jeg takker forud for at De skrev dem.Lev nu hjertelig vel. Jeg haaber nste Gang at kunne skrive fra Bispegaarden i Odense.

Deres taknemlige

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad