Dato: 24. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Altona den 24 Juni 1868

&;i

Kjre fortrffelige Ven!

Naar De modtager dette Brev har De faaet mit Telegram at Lgen ikke tillod mig at reise imorgen (Torsdag), han mener at jeg endnu maa blive et Par Dage for at Benet kan heles, endnu seer det ikke ganske godt ud og brnder; dog haaber jeg saa betids at indtrffe, at jeg kan vre, et Par Dage sammen med Dem og Deres Familie fr De, den 4 Juli forlade Bispegaarden. Jeg lnges meget efter at komme der og efter et Par Dage at naae Kjbenhavn. Jeg var ogsaa reist imorgen havde ikke Lgen sagt at han fandt det bedst at jeg endnu blev lidt i Ro, da jeg ved at reise let kunde igjen sttes tilbage i Helbredelse. Jeg veed ikke Dagen jeg _ommer afsted, men da jeg nsker den snarest, tr jeg ikke bede Dem sende de Breve som ligge til mig i Bispegaarden, jeg tnker at Vedkommende paa een eller anden Maade vide, at jeg er Patient; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller i en tydsk veed jeg ikke. Det er hos Hr John Warburg, Palmaille 31 i Altona jeg er blevet saa vel optaget; jeg har en fortrffelig Lge, Dr. Markus, gift med en Sster til Grosserer Melchior i Kjbenhavn; hver Morgen ,seer han til mig og er hist omhyggelig. Veiret er meget varmt, men jeg har Vrelse mod nord, hvor jeg sidder ganske kjlig; i Verandaen eller Haven er det derimod som i en Bagerovn. Hils paa det hjerteligste Deres Kone, Brn og Alle som venligt tnke paa Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus