Dato: 25. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Altona den 25 Juni 1868

eKjre Ven!

Igaar Eftermiddags modtog jeg "Figaro", som De havde sendt mig; hjertelig Tak! jeg blev glad ved igjen at faae et nyt Beviis paa at jeg saa venlig er i Deres Tanke, jeg er glad ved at see hvor trofast De er, og at jeg tilvisse har en Ven i Dem. Det norske Digt forniede mig, Afhandlingen om Bjrnsons nyeste Bog intereserede mig srligt. I Odense Bispegaard ligge flere Breve til mig skriver Biskop Engelstoft og tilfier at eet af disse er fra Dem, jeg har imidlertid ikke ladet ham tilsende mig Brevene, da jeg hver Dag ventede, i overmorgen kommer jeg afsted; endnu igaar var det mit Haab, at jeg i Dag, ud paa Eftermiddagen, skulde naae Odense og da efter et Ophold af nogle Dage vre i Kjbenhavn, men da Lgen igaar morges forbandt mit syge Been, sagde han at jeg endnu i Dag ikke turde reise, jeg spurgte da om naar det kunde skee og han svarede, "Dagen forud skal jeg sige, imorgen kan De reise!" det klang kun lidt trsteligt og uagtet han siger det gaaer godt fremad, har jeg dog Angest, isr naar det jager i Benet og Saaret brnder. I Dag er det den 16de Dag siden jeg stdte mig og endnu i Nat vaagnede jeg flere Gange og flte Smerte. Jeg har imidlertid alle de Beqvemmeligheder der kan nskes, jeg faaer jevnlig Besg, har Blomster og Bger; i Mandags var her en Musik Aften i Huset, der blev fortrffeligt spillet en Octet af Niels Gade; jeg som Patient med opstillet Been hrte til. Igaar fik jeg Besg af Enken Fru Donner, hun var saa god at tilbyde mig at boe hos sig til jeg blev rask, hun har, hrer jeg, et Huus som et Slot, med deilige Vgge-Malerier af Kaulbach; jeg tog naturligviis ikke mod det venlige Tilbud, da jeg allerede er i et godt Hjem hos histelskvrdige Mennesker der i allerhieste Grad tage sig af mig. Men nu vilde jeg dog gjerne afsted og hver Dag siger jeg "overmorgen!" De fleste af mine Venner i Kjbenhavn vide vel mit Uheld og at jeg ligger her; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller tydsk veed jeg ikke. De var vel hos Melchiors paa Fdselsdagen i Tirsdags? jeg veed man ventede en stor Deel Venner. Bloch lever vel paradisisk glad hos sin unge, smukke Kone? Hvorledes staaer det til ude hos Henriques? Lnge hrte jeg ikke fra dem. Dog hvad nytte alle disse Sprgsmaal, jeg faaer dem ikke besvarede, tr ikke her vente Brev fra Dem og godt var det heller ikke om det drog saa lnge ud med Opholdet her at jeg fik Breve. Jeg fler mig slet ikke oplagt til at bestille Noget, det vil sige skrive, levere nogen Digtning; jeg lser lidt og falder saa hen i Tanker over det syge Been, det var da ogsaa et fortvivlet Std det fik! - Hils vor elskvrdige Poet Hansen, Professor Hedt og srligt Billes naar De seer dem. Hvorledes tumler De selv om i det smukke Sommer-Veir? Tnker De paa at flyve ud, besge Jydernes Land, naar? Hvor? Edgar Collin bringer De jo min Hilsen; fortl ham min "Elende", den er endnu ikke til Ende.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Kj re Ven!

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Altona den 25 Juni 1868

eKjre Ven!

Igaar Eftermiddags modtog jeg "Figaro", som De havde sendt mig; hjertelig Tak! jeg blev glad ved igjen at faae et nyt Beviis paa at jeg saa venlig er i Deres Tanke, jeg er glad ved at see hvor trofast De er, og at jeg tilvisse har en Ven i Dem. Det norske Digt forniede mig, Afhandlingen om Bjrnsons nyeste Bog intereserede mig srligt. I Odense Bispegaard ligge flere Breve til mig skriver Biskop Engelstoft og tilfier at eet af disse er fra Dem, jeg har imidlertid ikke ladet ham tilsende mig Brevene, da jeg hver Dag ventede, i overmorgen kommer jeg afsted; endnu igaar var det mit Haab, at jeg i Dag, ud paa Eftermiddagen, skulde naae Odense og da efter et Ophold af nogle Dage vre i Kjbenhavn, men / da Lgen igaar morges forbandt mit syge Been, sagde han at jeg endnu i Dag ikke turde reise, jeg spurgte da om naar det kunde skee og han svarede, "Dagen forud skal jeg sige, imorgen kan De reise!" det klang kun lidt trsteligt og uagtet han siger det gaaer godt fremad, har jeg dog Angest, isr naar det jager i Benet og Saaret brnder. I Dag er det den 16de Dag siden jeg stdte mig og endnu i Nat vaagnede jeg flere Gange og flte Smerte. Jeg har imidlertid alle de Beqvemmeligheder der kan nskes, jeg faaer jevnlig Besg, har Blomster og Bger; i Mandags var her en Musik Aften i Huset, der blev fortrffeligt spillet en Octet af Niels Gade; jeg som Patient med opstillet Been [overstr: og] hrte til. Igaar fik jeg Besg af Enken Fru Donner, hun var saa god at tilbyde / mig at boe hos sig til jeg blev rask, hun har, hrer jeg, et Huus som et Slot, med deilige Vgge-Malerier af Kaulbach; jeg tog naturligviis ikke mod det venlige Tilbud, da jeg allerede er i et godt Hjem hos histelskvrdige Mennesker der i allerhieste Grad tage sig af mig. Men nu vilde jeg dog gjerne afsted og hver Dag siger jeg "overmorgen!" De fleste af mine Venner i Kjbenhavn vide vel mit Uheld og at jeg ligger her; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller tydsk veed jeg ikke. De var vel hos Melchiors paa Fdselsdagen i Tirsdags? jeg veed man ventede en stor Deel Venner. Bloch lever vel paradisisk glad hos sin unge, smukke Kone? Hvorledes staaer det til ude hos Henriques? Lnge hrte jeg ikke fra dem. Dog hvad nytte alle disse Sprgsmaal, / jeg faaer dem ikke besvarede, tr ikke her vente Brev fra Dem og godt var det heller ikke om det drog saa lnge ud med Opholdet her at jeg fik Breve. Jeg fler mig slet ikke oplagt til at bestille Noget, det vil sige skrive, levere nogen Digtning; jeg lser lidt og falder saa hen i Tanker over det syge Been, det var da ogsaa et fortvivlet Std det fik! - Hils vor elskvrdige Poet Hansen, Professor Hedt og srligt Billes naar De seer dem. Hvorledes tumler De selv om i det smukke Sommer-Veir? Tnker De paa at flyve ud, besge Jydernes Land, naar? Hvor? Edgar Collin bringer De jo min Hilsen; fortl ham min "Elende", den er endnu ikke til Ende.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Kj re Ven!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 96-99)