Dato: 27. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Altona den 27 Juni 1868

Kjre, rede Ven!

Iaftes modtog jeg Deres Brev og alle de vedlagt e Breve, det var en heel Fest at lse disse. Hvor jeg dog er riig paa trofaste Venner og selv i mit sidste lille Uheld har jeg faaet Leilighed til at erkjende at ogsaa udenfor Hjemmet er jeg omgivet af Deeltagelse og Kjrlighed. Hvor er man omhyggelig for mig, hvor tnker man paa at forunde mig en Glde. I forgaars fik jeg Besg af Enken, Etatsraadinde Donner, som jeg kun et Par Gange har seet fr og det vist for over 16 Aar siden, hun havde tilfldigviis hrt at jeg var i Altona og laae syg, hun tilbd mig at boe i sit Huus, det jeg naturligviis ikke tog imod da jeg er i de bedste Hnder og fler at vre en kjrkommen Gjst hvor jeg er. Hun beklagede at ikke hun strax havde erfaret at jeglaae syg i Hotellet i Hamborg da vilde hun have vret den frste der lod mig afhente; Dagen derpaa sendte hun mig een med Roser og Orangeblomster smykket Kurv, fuld af de strste, deilige Jordbr. Man har givet Musik her i Huset, en Octet af Gade; jeg kan vre i et Vrelse ud til Palmaille og see over til Folkemngden ved Jernbanen, ogfjeg kan vre paa Verandaen, hvor Elben med sine Fartjer ruller under mig og jeg har Synet af den skovgroede hannoveranske Kyst. Lgen taler dansk, hans Familie ligesaa, de Fleste i min Omgivelse ikke mindre, han besger mig hver Dag, seer til Saaret og forbinder det. Igaar gav han mig Tilsagn at jeg turde reise frstkommende Mandag den 28 Juni2 og er da, om Gud vil, om Eftermiddagen i Odense; jeg haaber at intet Telegram skal denne Gang slaae Streg over Ankomsttiden og derfor vil De venligt modtage mig den Dag.Saaret er ikke ganske lgt, og rundt om det har .al den gamle Huud lsnet sig, men det er i sin Orden, siger Lgen. Stdet jeg fik har vret temmeligt betydeligt og jeg maa vre glad ved at det er gaaet, som det gaaer. Idet jeg skriver dette, brnder endnu Saaret og i Dag er det 18 Dage siden at jeg fik det. Af Brevene fra Kjbenhavn seer jeg at Vennerne der troe at jeg lngst er rask og tilbeens, at jeg kun har stdt mig som man saa tidt stder sig; ja gid at det havde vret saa vel.

Vil De bringe Hr Borgermester Mourier min Tak for hans venlige Indbydelse den jeg beder om maa blive gjentaget ved et andet senere Besg. Hils hver af mine Venner De seer, men srligt Deres Frue og hele Familiekredsen i Bispegaarden. Jeg lnges efter at samles med Dem. Melchiors nske at jeg over Kiel strax kom til Kjbenhavn for hos dem paa "Rolighed", at komme i Ro, men jeg maa frst see Fdebyen og Vennerne ved Odense Aa. Gud glde og velsigne dem Alle!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Efterskrift.

I dette ieblik var Lgen hos mig, men ikke saa tilfreds med Benet, som han havde v<:;ptet, han betog mig imidlertid ikke Hqabet om at reise Mahdag-Morgen; De venter mig altsaa, kommer intet Telegram (?)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus