Dato: 27. juni 1868
Fra: H.C. Andersen, John Warburg   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk, tysk.

Altona den 27 Juni 1868.

Kjre Fru Melchior!

De har i Dag atter forundt mig et Brev! som altid, et velsignet Brev! hvor er De dog god! hvor er De trofast mod Deres Venner; til Brevet sluttede sig, som Ramme om et kjrt Billede, Tilskrifter fra de kjre Yngere i Kredsen. Vil De ret takke Frken Kjellerup, hun er god somhun er ssmuk, takke Deres egne elskvrdige Dttre, Fru Johanne, Frken Louise og Harriet! Deres Mand har ogsaa i denne Uge gldet mig med Brev, ogsaa ham vilde og skulde jeg skrive til, men da det ikke falder mig ganske let at sidde biet over Bordet og skrive, tager han dettehalve Brev til Indtgt, lser det, fornemmer og veed min Taknemlighed. Om Festdagen i Mandags veed jeg i Grunden kun lidt, De mener at Deres Broder udfrligt har fortalt mig Alt, lige til Skaalerne som bleve udbragte, men han skriver: "min Sster har vistnok udfrligt fortalt, jeg vil derfor ikke gjentage!" Og saaledes faaer jeg kun lidt at vide. Tak for Brevene De sendte mig til Odense, igaar fik jeg dem alle og endnu flere som der ventede mig. Det var en heel Fest at lse disse! Hvor har jeg dog mange kjrlige og trofaste Venner og selv uden for mit Fdreland. Hvor maa jeg ogsaa erkjende det i den lille Prvelse som senest er overgaaet mig. Jeg er hos hist elskvrdige, deeltagende Mennesker, der ideligt tnke paa at gjre mig det fornieligt og afvexlende, idet jeg maa blive her i Stuerne. Forleden Dag just som jeg havde afsendt mit Brev til Dem holdt en stadselig Vogn udenfor, det var Fru Etatsraadinde Donner, som Aftenen forud havde hrt at jeg var i Altona og laae syg. Jeg har ikke talt med hende vist i sexten Aar; hun bad mig boe i sit Huus, det jeg naturligviis ikke tog imod da jeg er saa vel optaget hos Warburgs, hun forsikkrede at havde hun betids hrt, at jeg var i Hotellet i Hamborg var hun kommet frst at hente mig. Hun tilbd mig dernst sin Vogn, men jeg har bedst af at blive stille hvor jeg er. I forgaars sendte hun mig en Kurv, nydeligt omflettet med Roser og Orangeblomster, dertil fyldt med collosale Jordbr. Dr Marcus som saae dem, sagde, hvad jeg ogsaa maa sige: "Den seer ud som den kom fra Fru Melchior!" Hr Marcus besger mig hver Formiddag og var isr igaar meget tilfreds med det syge Been, jeg ogsaa, uagtet al Huden nu lsner sig, men det maa saa vre. Imorges var han mindre tilfreds, men forsikkrede at det gik frem og betog mig heller ikke Haabet om at turde reise Mandag-Morgen. I otte Dage har Biskop Engelstoft nu ventet mig, ideligt har jeg skrevet "i overmorgen" og atter "i overmorgen", som idag ventede man mig aldeles sikkert, men igaar maatte jeg telegraphere at jeg ikke kom, fr tidligst nste Mandag dersom intet Contra-Telegram indtraf. I Bispegaarden, hvor jeg som her skal sidde i Ro og Mag, vente de kjre Venner mig forvist og jeg reiser derfor den lille Omvei (fra 6 om Morgenen til 4 om Eftermiddagen) og efter et Par Dages Ophold tager jeg da lige hjem til "Rolighed"; jeg glder mig saaledes der til, taler derom, saa Hr og Fru Warburg ryste med Hovedet og sige venligt: "finder De Dem da slet ikke godt hos os!" - Jeg har det tilvisse fortrffeligt; fra min Stue seer jeg over Palmaille til Jernbanegaarden hvor der altid er Frdsel. Fra Havestuens Veranda har jeg under mig Elben og ligefor den hanoveranske Kyst. De sprger mig, kjre Fru Melchior, om hvad jeg har skrevet, ja antager at jeg har een eller anden Digtning, men hvor var det mueligt i den frste omflyvende Tid, to Maaneder kun og da vre i Holland, Belgien, Frankerige og Schweiz. De sidste 18 Dage har jeg jo vret Patient; dog iforgaars kom min Musa til et kort Besg, og fortalte mig om "Herrekortene" i Kortenspil. Det er et rigtigt Brne-Eventyr; og til re for min lille Ven William har jeg kaldt Hovedpersonen deri William. I Rolighed paa "Rolighed" kommer min Musa vel til et lngere Besg; om hun mder i Odense veed jeg ikke. Deres Mand var saa elskvrdig at sende mig et Nummer af "Figaro" hvori staaer et smukt norsk Digt til mig; srligt interesserede det mig at lse hvad der stod om Bjrnstjerne-Bjrnson. Ogsaa fra Watt har jeg nu faaet det Nummer. Watt er meget opmrksom og god mod mig.

Sndag-Morgen den 29de Juni 1868.

Nu var Dr Markus hos mig; han er ikke ganske tilfreds med Beenet og vil endnu imorgen tidlig see til det; jeg kommer altsaa ikke afsted, som jeg saa gjerne vilde; imorgen siger han til mig om jeg bliver ndt til at opgive Odense, hvor man saa hjerteligt venter mig, eller om jeg skal gaae tilses hjem og hvor snart! bliver det sidste Tilfldet da tillader jeg mig at telegraphere om min Ankomst; der vil hengaae flere Dage fr Benet ganske lges, er Dr Markus s Ord. Idag er Humeuret ikke godt, gid jeg var paa "Rolighed"! Hils Dem Alle!

Deres taknemlige

H.C. Andersen

E.S. Hr. Warburg tilfier et Par Ord.

Sehr geehrter Herr Melchior!

Dass wir in dieser Zeit viel von Ihnen und Ihren lieben Frau Gemahlin gesprochen haben, knnen Sie sich leicht denken, wir erinnern uns noch mit vielem Vergngen der kurzen aber sehr angenehmen Zeit die wir in Ihrer Nhe zubrachten, und der wir die so werthe Bekanntschaft unseres liebenswrdigen Gastes verdanken, den wir wir nur ungern von uns scheiden sehen. Halten Sie uns ferner in gutem Andenken u. seyn Sie freundlichst gegrsst von

Ihrem ergebenen John Warburg u. Frau

Tekst fra: Niels Oxenvad