Dato: 3. juli 1868
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

609. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard [ 3.Juli 1868 ]

Det gjr mig oprigtig ondt kjere Andersen at vide Dem lnkebunden til Altona og ovenikjbet til et bestemt Stue i Altona'ndash;Imidlertid er det mit faste Haab at disse Linier skal trffe Dem i Deres Fdebyes venlige Arme og er De frst der, saa glemmer De snart de overstaaede Lidelser'ndash; Louise fik engang af sin tyske Lrer den Stileopgave Warum freut mann sich nach berstandenen Leiden–og hun besvarede den med de Ord Weil sie berstanden sind.–

Saaledes vil jeg nu tnke mig Dem kjere Andersen, og er De frst paa Sjlland og indenfor Roligheds gjstfri Mure, saa veed vi Dem jo i de bedste og kjerligste Hnder, der hvor Villie og Evne i fuldeste Maal rkke hinanden Haanden for at berede Dem et Hjem, saaledes som De nsker det.–

Naar De saa faar hvilet ud og samlet Krfter saa lnges De efter flere gamle Venner og saa kan De ikke holde det ud fr De har besgt Hellebk og saa synes De at en Hytte og nogle Hjerter er ogsaa godt'ndash;–

Jeg har en speciel Hilsen til Dem fra Mathilde Fibiger, hun sagde saameget smukt om Dem at vi nr var kommet op at skjndes!–naa det er sandt, endnu nnner jeg da ikke at drille Dem'ndash;vi vare ganske enige'ndash; naar hun er i rigtig daarligt humeur svrmer hun isr for Andersen!– Jonas er, som vel Edvard fortller, i Norge, Vi Andre leve i idyllisk Tarvelighed vort Fiskerliv, og om jeg end ndig vil antages for det som man i Almindelighed forstaar ved en Fiskerkone–saa har jeg dog ikke saa lidet tilflleds med en Saadan NB herude.–

Vahlia er hos os og sender Dem sin venligste deltagende Hilsen'ndash;Louise gjr ligesaa og beklager kun at De ikke kan lse hindes Skrift da hun ellers vilde skrive Dem et langt Brev til'ndash;

Og nu mit oprigtigste Lev vel kjere Andersen'ndash;Hold humeuret670 godt oppe'ndash;man kan dog gjre en heel Deel selv og det hjelper saa godt paa det syge Been, naar Sindet er frodigt'ndash;Tnk paa al den Lykke der er skjnket Dem her i Livet og paa Deres mange Venner, saa veed jeg at der ogsaa falder en lille Tanke af til

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost