Dato: 10. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Holger Stampe Carisius
Sprog: dansk.

Kjbenh: 10 August 1838

[p skr over verste del:] Til Baron Holger Stampe!

Min kjre Holger!

De er dog nok i Grunden blevet min Yndling, De var jo ogsaa den, som bad Moderen vre ret mild mod Digteren. Min Brevdue her bringe Dem et rligt Haandtryk, vi ere bleven Venner paa Landet og i Vandet, sligt Venskab maa bestemt kunne holde sig. De Andre der ude skulle nu hver have en Hilsen; Deres Hr Fader siger De, jeg ret af Hjertet takker for hans inderlige Velvillie for mig! Deres Moder fortller De, at Throvaldsen rimeligviis ikke kommer hjem med Fregatten. Henrik kan De bringe en Hilsen fra Maria Hornemann, det er vel ikke paalagt mig anderledes,men hils dem Alle ret meget, men jeg har jo Lov til at fordele Hilsenerne. Siig Elise at naar jeg i en ny Roman skildrer en elskvrdig, hjertelig Pige da skal hun blive kaldt op efter hende. Christian kan De fortlle at jeg fandt ham elskvrdig / i Vandet, Janina naar hun gjerne vilde have sin Villie frem, bed hende skrive mig et lille Brev til, det vil vist blive diplomatisk, Jette Wulff tager det nok med. De seer nok jeg er lidt bitter, men det kommer af Janina ei paaskjnnede min Kjrlighed. Siig Frken Schwartsen at jeg vil vre meget glad om hun venlig erindrer mig, hendes smukke Sang er een af de mange Mindeblomster jeg har fra Nys.

Hr. Beck har viist mig hvor elskvrdig jeg burde vre og da vist vilde vinde Alle, som han gjr det. Siig Christian Wulff at Hartmanns Opera Ravnen bliver nste Aar udgivet af Musikforeningen. Fortl Jette Wulff at hun kjrer godt, man blunder lidt for lnge, samt at Schafes fra Berlin, skal vre her. - Af Theater Nyheder ere disse at Bull er i vente, at en Jomf: Andersen fra Tatchens Troup skal deputere i Pariserdrengene og i Qvkeren og Dandserinden (i September). Jomf. Lichtensteins 2den Debut bliver som Pagen i Figaro. -

Naar Frken Wulff reiser ind faaer jeg fra den, som er min Ven eller Veninde paa Nys, enten et Brev eller en Blomst, det skal vre Runen jeg vil raade. Hils Frken Schmidt, altid er jeg Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 60, 6267-68)