Dato: 6. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet den 6 Juli 1868.

Kjre Ven!

Er De i Byen, da veed jeg at De er saa elskvrdig snart at glde mig med et Besg. Jeg boer hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed", hvor jeg kom iforgaars Aftes. Endnu har jeg et aabent Saar paa Benet og imorgen er det dog fire Uger siden jeg stdte mig. Hele fjorten Dage har jeg i Altona maattet sidde i en Stol og dagligt vret besgt af Lgen. Imidlertid haaber jeg, at om ikke mange Dage maa Benet heles, men fr den Tid, dersom De er i Kjbenhavn, seer jeg Dem jo nok, De veed ogsaa at De er saa velkommen hos Familien Melchiors. Tak for Brevene De sendte mig!

Deres oprigtlge Ven

H.C.Andersen.

Til Hr Redacteur R.Watt.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet den 6 Juli 1868.

Kjre Ven!

Er De i Byen, da veed jeg at De er saa elskvrdig snart at glde mig med et Besg. Jeg boer hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed", hvor jeg kom iforgaars Aftes. Endnu har jeg et aabent Saar paa Benet og imorgen er det dog fire Uger siden jeg stdte mig. Hele fjorten Dage har jeg i Altona maattet sidde i en Stol og dagligt vret besgt af Lgen. Imidlertid haaber jeg, at om ikke mange Dage / maa Benet heles, men fr den Tid, dersom De er i Kjbenhavn, seer jeg Dem jo nok, De veed ogsaa at De er saa velkommen hos Familien Melchiors. Tak for Brevene De sendte mig!

Deres oprigtlge Ven

H.C.Andersen.

Til Hr Redacteur R.Watt.

[Udskrift:]

Til Hr Robert Watt

Udgiver af "Figaro"

Nrrevold No 50 i Stuen

Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 100-02)