Dato: 7. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet

0sterbro den 7 Juli 1868

Kjre Hr Biskop Engelstoft!

Inderlig Tak for Deres Venskab og varme Deeltagelse. Vi vare denne Gang saa kort sammen, og dog har jeg i min Erindring Meget at takke Dem og Deres elskvrdige Kone for. Den ldste af Snnerne fik jeg mere end fr et Indblik i, han var saa opmrksom og god mod mig, hils ham! hils hver isr i den kjre Kreds! Det var heldigt at jeg fik min Reise-Taske med, jeg vilde have savnet den meget, da flere Sager til mit syge Been just laae i den og var mig ndvendigt seent. paa Aftenen. Ved Ankomsten til Banegaarden i Nyborg fandt jeg en Vogn og venlig Modtagelse, som jeg maa takke Hr Overlrer Sick for; vil De hilse ham. Ombord traf jeg Ritmester Trepka og flere Venner som Alle hjalp mig med mine smaa Haandsager og at jeg kom vel i Vognen. Halv elleve naaede jeg B_negaarden ved Kjbenhavn hvor Melchiors med Vogn afhentede mig; Trappen var nydeligt pyntet med Blomster og Danebrogs Flag, her saae ganske festligt ud; Familien her er utrttelig i Opmrksomhed og Godhed mod mig. Med Benet er det i Dag bedre, igaar gik Saaret af, men der er desvrre endnu ikke ny Hud, Vunden er aaben og vdsker. Min Lge, Collin er ikke i Byen, saa at ingen Doctor har seet det syge Been siden i Onsdagsmotges, i Altona, i Dag har jeg skrevet til Byen efter Dr. Hornemann; jeg gaaer allerede bedre end tidligere under mit Ildebefindende, dog, af og til, brnder det endnu i det aabne Saar. De frste Dage bliver jeg ganske stille herude, kjrer ikke engang til Byen. Veiret er nu mindre godt, det har regnet siden jeg kom, om ikke stadigt med lige Udholdenhed. Mouriers og Kochs beder jeg om at hilses, ligesom ogsaa Henriksens, Nielsen og andre deeltagende Venner. Dette lille Brev kommer vel til Dem medens De er paa Landet, jeg sender det imidlertid til Odense.

Deres taknemlig hengivne

il

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus