Dato: 8. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 8 Juli 1868

Kjre Hr Henriques!

Hele fjorten Dage maatte jeg blive i Altona fr tillod Hr Dr Marcus mig ikke at reise; i Lverdagsaftes kom jeg til Kjbenhavn, Deres Sster og hendes Dttre modtoge mig paa Jernbanen og frte mig til "Rolighed", De veed da at jeg har det udmrket, kun ikke med Benet; igaar var det netop fire Uger siden jeg stdte Hul paa det og endnu, efter al den Stillesidden og Lgernes Forsikkring om mit "gode Kjd" til at lges, er Saaret aabent og i denne Morgen endnu brndende. Jeg lnges efter at see Dem Deres Frue og Brnene, men det skeer nu ikke i den frste Tid indseer jeg nok; dog Dem, kjre Ven, seer jeg maaskee, en Dag naar De kjrer ud og i Flugten aflgger et Besg hos Deres Sster. Tak for Brevet De sendte mig da jeg var i Altona. De skrev deri at De ikke vilde fortlle om Festen paa Rolighed, da Deres Sster vistnok vidtlftigt havde meddeelt mig samme; hun skrev: "jeg fortller ikke om Festen og Skaalerne, da min Broder har skrevet til Dem og altsaa vistnok udfrlig meddeelt det Hele". Saaledes fik jeg slet ikke Noget at vide. Det er deiligt at Deres Frue er saa vel og det er yndigt at den lille "Etatsraadinde" er trofast som sig smmer en ung Danneqvinde. Kys hende! Hils alle Brnene og beed Deres Frue glde mig med et Par Ord. Hils vore flles Venner og Veninder i Naboskabet derude. Saa snart De kan hrer jeg vel fra Dem kjre Hr Henriques, i Prosa eller paa Vers.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 173-75)