Dato: 9. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrnderiet den 9 Juli 1868.

Kjre Ven!

De maa dog vide at jeg er i Byen, eller rettere, tt ved Byen, paa "Rolighed" hos Grosserer Melchiors. Jeg kom i Lverdagsaftes, men sidder endnu, som allerede i flere Uger, bundet til Stedet og venter hver Dag af Lgen Tilladelse til at tumle mig. Fra Schweiz troer jeg det var, at jeg skrev Dem til. Hjemveien lagde jeg over Baden-Baden og Ems; paa dette sidste Sted blev jeg to Dage; Aftenen fr jeg vilde afsted havde jeg det Uheld at stde Hul paa mit Skinnebeen, idet jeg lb mod en Kuffert man havde stillet paa Gangen udenfor min Dr. Jeg maatte i to Dgn ligge med Isvands Omslag, paa fjerde Dag gav Lgen mig Lov at reise, men det var en piinlig Fart, de tre Dage over Kln og Hanover til Hamborg. Saaret brndte, Benet hovnede, jeg flte mig ganske febril; Lgen raadede mig at blive nogle Dage, en velhavende gjestfri Kjbmandsfamilie tilbd mig deres Huus; Lgen, gift med Grosserer Melchiors Sster, besgte mig daglig, jeg havde Alt hvad Velstand og god Villie kan skaffe Een; hele 14 Dage maatte jeg imidlertid sidde stille og fik da endelig Lov at reise; jeg indtraf, som sagt, i Lverdags og blev fra Banegaarden strax hentet ud til Melchiors, hvor jeg jo har det udmrket, kun at Benet endnu ikke vil heles, jeg tr ikke bevge mig meget og er saare trt af ideligt at sidde, dog om faa Dage, mener Lgen, jeg igjen er rask, men husk det er nu paa femte Uge siden jeg stdte Benet.

Jeg skriver i Dag dette Par Ord til Dem, deels for at De kan vide jeg her, deels for selv at vide hvorledes det gaaer med Trykning.

Hils Deres Kone, Moder og Sstre, hils Broderen og hans Frue, bevar mig dertil i venlig Tanke, som De altid er det for Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Th. Reitzel.

E.S. Hils Hr Mller!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 60-61)