Dato: 10. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed ved Kalkbrnderiet den 10 Juli 1868.

Kjre Fru Grevinde!

Det er lnge siden jeg skrev til "Holsteinborg", men Hjemmet og de Kjre der have tidt vret i min Tanke paa den nu tilbagelagte Reise i Udlandet. I April drog jeg afsted; lste i Odense til

Indtgt for Frederik VIIs Asyl for fattige gamle Haandvrkere og deres Enker og jeg havde den Glde at der kom en ikke ringe Indtgt, to Bnder gik halv tredie Miil ind til Byen og samme Veilngde tilbage, for kun at hre mig184. I Amsterdam blev jeg en halv Snees Dage hos kjre Venner og mdte Opmrksomhed og Hjertelag, ikke mindre i Belgien, men i Paris savnede jeg dog formeget "Udstillingen" forrige Aar, saa at jeg kun blev her otte Dage. Theatrene frembd intet Nyt og Varmen var voldsom! Jeg blev her derfor som sagt kun otte Dage. Man sagde mig at Deres Naades Sster Grevinde Daneskjold med sin Mand var der, jeg sgte dem forgjves, men Deres Svoger fandt mig i min Bopl; jeg havde netop da faaet Brev fra Fru Melchior, deri laae en lille Krands af de frste Bgeblade og Skovgrnt hjemme fra, jeg sendte den til Deres Sster, der elsker vor skovfriske Danmark. Fra Paris kom jeg til Schweiz og havde det Uheld paa Banegaarden i Neuchatel at falde, gnave Huden af Albue og begge Kn, men efter to Dage blev det helet, senere var jeg ikke saa heldig, som jeg nu snart skal fortlle. Jeg blev otte Dage hos en Ven og Landsmand185 paa hans Landsted ved Genf gik saa til Ouchy og boede i beau rivage, men Varmen drev mig snart nord paa, op til Bern, her blev det Regnveir; jeg forlod Schweiz blev et Par Dage i Baden-Baden og lagde Veien hjem over Schweiz [o: Ems], her havde jeg den Fortrd, Aftenen fr den bestemte Afreise, at jeg paa den mrke Gang stdte mod en Kuffert, der var stillet midt i Veien, jeg fik et stort Hul i Skinnebenet, der hovnede op og smertede, Lgen forordnede lis-Omslag og med dette laae jeg nu i to Dgn, den fjerde Dag, efter at vre forbundet, fik jeg Lov at reise, men det var en Qval, en brndende Pine; i tre Dage naaede jeg over Cln og Hanover til Hamborg, Benet var meget angrebet, Lgen raadede mig at blive nogle Dage, ikke reise videre; en velhavende, elskvrdig Kjbmands Familie Warburg186 tilbd mig deres Huus, Lgen besgte mig der daglig, jeg havde Alt hvad jeg kunde nske mig, men hele 14 Dage sad jeg bundet til Stuen. Deres Naades Slgtning Fru Etatsraadinde Donner187, hrte at jeg var der og syg, hun sgte mig strax op, tilbd mig sit Huus, det jeg dog ikke nu kunde tage imod, da jeg allerede var saa vel optaget. Daglig lod hun hre til mig, kom selv igjen, sendte mig en Kurv med Blomster og Jordbr. Mit Navn smukt i Forglemmig ei og en hjertelig Tilskrift. Hvor var hun hjertens god! Endelig fik jeg lov at reise. Det havde vret mit nske at gaae til Basns og derfra over til Holsteinborg, men nu var det om at komme snarest i Stilhed. I Lverdags naaede jeg Byen hvor jeg paa Banegaarden blev afhentet af Groserer Melchiors hos hvem jeg boer og hvor Lgen hver Dag besger mig. Endnu er Saaret aabent, og tnk det er nu snart hele Uger siden jeg stdte mig. Det gaaer imidlertid fremad, men jeg tr ikke gaae ud, heller ikke kjre, men lnge skal jeg nu ikke sidde siger Lgen. Ellers har jeg Alt saa rigt og velsignet det er tnkeligt. Besg faaer jeg og mange Breve; snart faaer jeg vel ogsaa eet fra Deres Naade, tr jeg ikke nok troe der paa? Hjertelige Hilsener til Hr Greven og Brnekredsen ligesaa til Deres Naades Fru Svigermoder fra

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus