Dato: 14. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Knud A Claussen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14de Juli 1868.

Kjre Hr. Clausen!

Frst i disse Dage er jeg, fra en Reise i Udlandet, kommet hjem igjen til Kjbenhavn og har her modtaget Deres hjertelige Brev, som jeg paa det inderligste takker Dem for, der er en Naturlighed, en Elskvrdighed deri, saa at jeg synes vi nu kjende hinanden; jeg veed og forstaar at jeg har en Ven i Dem og hjertelig rkker jeg Dem her Haanden til Tak. Deres frste Hilsen fik jeg i Altona, hvor jeg laa syg paa min Hjemreise; Deres smukke Digt til mig var efter Bergens Avis blevet optaget i det danske Blad "Figaro" og dette sendtes mig. [se: 13982 ] Jeg var glad ved Hilsenen og dertil glad ved at Digtet var saa smukt, hvem ivrigt Hr. Clausen var, vidste jeg ikke. Min Omgivelse gldede sig ogsaa over den digteriske Udtalelse, og her i Kjbenhavn har det, saa vidt jeg ved, tiltalt Enhver. I April begyndte jeg en lille Reise i Udlandet, blev en fjorten Dage hos Venner i Amsterdam, gik over Belgien til Paris og derfra til Schweiz; paa Tilbageveien kom jeg til Ems og da jeg en Aften her gik til mit Vrelse havde man i den halvmrke Gang stillet en jernbeslaaet Kuffert, jeg saa den ikke, lb imod og stdte Hul paa Skinnebenet; det er netop i Dag fem Uger siden og Benet er ikke helet. Jeg overanstrngte det ved at reise fra Ems til Altona, saa at jeg her, efter Lgens Raad, maatte slaa mig til Ro og blive hele fjorten Dage inde, fr jeg turde reise videre. Under denne Stillesidden fik jeg Deres smukke Digt og det kom som en forfriskende Hilsen fra Norden. Nu har jeg vret otte Dage i Kjbenhavn, eller rettere her tt udenfor Byen, paa et smukt Landsted ved Sundet, hos kjre Venner, hvor jeg har det saa hyggeligt og velsignet som Sommer og godt Hjertelag kan forunde det. Inderlig Tak for Deres Brev og de medfulgte Digte, som alle aande Begavelse og et varmt Hjerte. Digtet, der slutter sig til Improvisatoren har De delt i to Stykker, det frste Parti forekommer mig noget almindeligt, men det sidste har Flugt og Skjnhed. Gld mig ved Leilighed med nogle Ord. Ved Juletid udkommer fire Bind, som slutte sig til de fire ogtyve bind, der allerede er udkomne af mine samlede Skrifter, disse fire nye Bind ville indeholde alle de seneste nye Eventyr og Historier, som ikke findes i Samlingen, ligesom ogsaa en Deel Reisebilleder, som findes spredte rundtom. Jeg skal tillade mig at sende Dem disse fire Bind, i Dag vedlgger jeg et Portrtkort, senere skal De faae et bedre, naar jeg har eet. Fra en Dame i Bergen har jeg modtaget en Skrivelse, jeg med et par Ord maa besvare, vil De vre saa god at give hende disse. Har jeg endnu flere Venner i Bergen, da bringe disse min Hilsen, men selv modtage De den hjerteligste fra Deres meget hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm