Dato: 29. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed, sterbro ved Kjbenhavn. Den 29 Juli 1868.

Kjre fortrffelige Fru Grevinde!

Det var, som altid, et deiligt kjrkomment Brev De sendte mig, jeg er glad ved at vre saa venlig i Tanke hos Dem og Deres. Meget lnges jeg efter at komme til Holsteinborg og der tillige at kunne trffe sammen med Deres elskvrdige Sster Grevinde Danneskjold, ogsaa til Basns nskede jeg at komme, men derfra har jeg lnge ikke hrt. Hvad der til denne Stund har forhindret mig fra at tage nogen Reise-Bestemmelse, er mit Beens Befindende, nu er over syv Uger gaaet siden jeg stdte det og endnu igaar blev det forbundet af Lgen, rigtig nok, som han haabede, for sidste Gang. Jeg er indbudt af Grevinde Frijs190 at komme derover191 fra den 14 August Maaneden ud, da reise de nok bort, jeg veed ieblikkelig endnu ikke hvorledes jeg bedst lgger min Reiseplan, og maa endnu et Par Dage see an med Benet, hvorledes det stiller sig og da tillader jeg mig at skrive Deres Naade til, thi jeg vilde helst begynde Udfarten med at flyve fra Rolighed, hvor jeg ivrigt har det velsignet, til det kjre Holsteinborg, hvor De jo ville modtage mig, som altid. Jeg erindrer ikke om jeg i mit forrige Brev fortalte Deres Naade at Speckter i Hamborg192 tegner til den nye Eventyr Udgave i London, det Billed som hrer til "Gjemt er ikke glemt", er ganske allerkjereste. Ulrich Adolph er altsaa nu i Schweiz og maaskee for frste Gang! jeg under ham ret den Glde; alt det Nye og Store i Naturen der vil tilvisse gjre et mgtigt Indtryk paa ham. Den vrige Brnekreds er i Hjemmet, Bodil naturlig og barneelskelig, Christian Christoph kjk og prgtig, min yndige lille Veninde, Elisabeth, glemmer mig ikke over nye rde Slifer og fortller sin mindre Sster om H. C. Andersen, der vil bringe hende Blomster og klippe hende Billeder, ja maaske kalde hende "en lille Madamme!" Forleden i den tidlige Morgen kjrte jeg langs Flleden hvor Soldaterne excercerede; Grden havde Hvil, Officererne laae i et Telt, nogle Menige sad ved et Trbord bag Grften og nd Frokost; i det jeg kjrte forbi, reiste en ung Gardist sig, hilsede bekjendt og venligt og hvem var det: den unge Grev Danneskjold193, ved Siden saae jeg nu en anden Bekjendt, som reiste sig og nikkede med leende Ansigt, det var min unge Ven Otto Scavenius! det morede mig at see de to i deres Feltliv. Deres Naades Svigermoder tnker jeg fler sig vel ved den stadige, varme Sommer; dertil er jo luftige Stuer paa Holsteinborg og Skygge i Aleerne; bring mig i hendes venlige Erindring. Kronprindsens Formling med den unge svenske Prindsesse194 har meget gldet mig, jeg skrev ham strax et Brev til195, jeg veed imidlertid ikke om det er naaet til ham. Imorgen ventes det unge Par, men de blive nok kun en Dags Tid. Er Hr Greven paa Holsteinborg da bring ham min taknemlige, rbdige Hilsen, saa varmt og inderligt som den sendes til Deres Naade.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade

Fru Grevinde M. Holstein

fdt Zahrtmann.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus