Dato: 7. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 7 August 1868

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Inderlig Tak fordi Deres Naade saa snart og venligt skrev til mig. Gjerne kom jeg imorgen Lverdag for at vinde de to Dage, Sndag og Mandag men, men det lader sig ikke ordne; jeg maa blive ved den tidligere Bestemmelse at forlade Kjbenhavn Mandag-Middag den 10de. Jeg finder jo da Vogn i Sor, og naaer, haaber jeg, Holsteinborg fr Klokken syv samme Aften. Deiligt var det, om Deres Naades og Hr Grevens Afreise faldt saaledes, at jeg kunde blive hos dem fra Mandag til Sndag; thi frst Dagen derpaa (Mandag den 17de) er det den tidligste Tid jer ventet paa Frijsenborg, jeg fik saaledes fem hele Dage at blive paa det kjre Holstenborg, og af disse, tre sammen med Grevinde Danneskjold og hendes Brn, som jeg ret lnges efter at see og kjende. En lille rdmosset Cavaleer, baaret af sin Amme, saa jeg for et Aars Tid siden paa Banegarden iSore. Ulrik Adolf er vel reist naar jeg kommer? men Christian-Christoph og Elisabeth svigter ikke! den kjre, hjerterige Enkegrevinde ser jeg jo, og jeg er forvisset om at hun er livlig og deltagende som fr. Jeg er allerede med Tankerne derude, hre[r] Orgelet bruse og Psalmesangen lyde ind til mig. De hvide Blomster og fine Roser skinne i de store Buskbom-Slifer udenfor Havedren, de vilde Svaner ligge paa Vandet, og inde i den gamle Gaard hilse paa Vggene de gamle Konge-Billeder og deres hie Dronningers. Gid at nu Deres Naade maa have rigtigt godt af Opholdet i Soden; jeg har vret der en enste Dag og syntes ikke om Stedet; Vandet smagte som om der var Blk deri og Solen brndte saa at man selv maatte blive sort, som Blk.

Med mit Been er det bedre, det egenlige Std er helet, det er kun Suiterne efter Bandager etc. som har efterladt lidt piinlig Erindring, men fr Mandag, siger Lgen, er jeg aldeles vel, (tr jeg nu kun ro ham). De jydske Sang-Gjester hrte jeg ikke. Her paa Rolighed er saa behageligt og jeg fler mig saa vel og velseet at jeg ikke gjerne flyver bort til Menneske-Vrimmel og Folkefest. Gud glde og velsigne Deres Naade og alle Deres Kjre.

Af taknemligt Hjerte, rbdigst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus