Dato: 13. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 13 August 1868.

Kjre Frken Louise Mine Tanker ere stadigt i Deres og Deres Forldres Hjem, men det kan De bedst vide ved at see Sort paa Hvidt derfor og altsaa skriver jeg. Greven er kommet hjem fra Sverrig og i Gaar var det Wanda Danneskjolds Fdselsdag, hun, hendes Mand og alle Brnene ere her og vi havde derfor festlig Middag med Champagne og Sligt, men her vare aldeles ingen Fremmede. Hun og hele Familien toge imorges ind til Kjbenhavn og her er saaledes meget stille, det jeg finder mig saa godt i; kun var det at nske, at den velsignede Grevinde Holstein var noget strkere, i Dag ligger hun, og det er uvist om hun kommer op imorgen, Reisen til Soden vil anstrnge hende meget, men den maa gjres, de ville frst i Ugen afsted. Jeg reiser Sndagaften til Korser, overnatter der og gaar da om Morgenen med Dampskibet til Aarhuus, hvor en Vogn henter mig til Frijsenborg. Iaftes fik jeg et Brev fra Paris, som Deres Fader har vret saa venligt at afsende, med samme fulgte i Krydsbaand to Nummers af Le Gaulois, disse vilde jeg bede om ikke blive sendte til mig; vr saa venlig at lade Postbudet vide, at han afleverer samme i min Bopl hos Frk. Hallager No. Eet i lille Kongensgade; Breve derimod modtages med Taknemlighed. Hele Dagen i Dag har det regnet, men idet jeg nu skriver til Dem bryder Solen frem og det synes at den vil faae Magten. Det er som stak jeg Hovedet ind i "Roligheds" Stuer og saae de mange kjre Ansigter som altid lyste forniede til mig. Jeg vil troe og haabe at Alt er ved det gode Gamle og de elskvrdige Sstre, Tvillingerne, leve og svve i Glde og Tilfredshed. I denne Uge, tnker jeg mig, besge De vel Alle Helsingr og Hellebk; glem ikke at bestige det flade Tag paa Kronborg Slot, at De kunde see ud over Sundet mod Kullen og srligt mod Hveen, hvor jeg tnker mig ligge mange Fartier. Det andet Brev jeg igaar fik fra Deres Fader var fra Grev Moltke-Hvidtfeldt; hans Svigerinde Grev[inde] Maria Moltke, fdt Buchwald, som lever ved Kiel og ikke i flere Aar har vret her, kommer til Glorup den 18 August, han vilde da at jeg skulle komme og vre sammen med hende, da vi tidligere, i hans Faders Tid, have tilbragte deilige Dage paa Glorup. Det er saa veltnkt og opmrksomt af Grev Moltke og jeg kom saa glad og gjerne, men nu er jeg ventet paa Frijsenborg og har allerede skrevet om at Vognen afhenter mig paa Mandag (d. 17de) ved Aarhuus. Jeg kan altsaa ikke komme til Glorup fr ved Udgangen af August og Gud veed om Grevinde Maria Moltke da er der! det vilde gjre mig ondt, om hun allerede var afsted. Det er kjedeligt at man ikke kan rumme og have alt det Gode, som forundes Een. Hils Alle i Hjemmet, Store og Smaa, Nr- og Fjern- Beslgtede, de Gode i Kroquet-Spillet og de som kroquere! Carl haaber jeg har stadig Lykke i Aalefangst og er med Emil heel og holden, uden Std og uden Fald. Den gule Iislnder heles vel paa Knet, det er Mere end jeg endnu kan sige med mit Been! dog det lunter og jeg er bra forsigtig. Jeg lgger her i Brevet som Visitkort til Deres Moder nogle prssede Blomster fra Holsteinborg have, de kunde maaske ved Leilighed afbenyttes. Skriver De til Frken Kjellerup, da hils hende. Jeg er glad ved at det er paa Heldingen med Stikkelsbrrene; jeg kunde nsten have Lyst til at sende hende en ske med Kinderpulver. Skriver De til Fru Lund da ogsaa der en heel Bouquet af Hilsener, at fordele mellem Venner og Veninder ude paa Hellebk. Og nu lev hjertelig vel!

Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad