Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 August 1868

Kjre Hr Melchior!

Igaar skrev jeg et Brev til Deres Datter Frken Louise, det kom ikke afsted, frst i Formiddag afgaaer Postbudet og jeg lgger da denne lille Skrivelse ved for paa nye at takke Dem for Deres uendelige Godhed mod mig, den sjldne Opmrksomhed og det sande Venskab De vedvarende viser mig. Jeg blev srdeles glad iaftes da jeg fik Brev fra Dem, det ventede jeg slet ikke, det var en Skrivelse, et heelt Stykke af Dem selv, dog i min Glde fler jeg [overstreget: altid] en Forlegenhed da jeg overfor Dem staaer nsten altid som Modtageren og De bliver Giveren. Da jeg paa Banegaarden ikke fik Dem at see, vidste jeg naturligvis, at De var forhindret, thi nsten aldrig har De svigtet. Grev Holstein har jeg bragt Deres Hilsen og han har paalagt mig paa det hjerteligste igjen at hilse fra ham; han er meget opfyldt af sit Besg paa Ulriksdal hvor han har tilbragt behagelige Dage, som Kong Carls Gjst. I nste Uge ledsager han sin Kone til Soden, hun er meget svag og laae saaledes igaar den hele Dag tilsengs; selv tager han til Ems; den ldste af Snnerne er med sin Lrer i Chalons og kommer over Paris her tilbage. Tak for Brevet De sendte mig fra Grev Moltke-Hvidtfeldt, han er saa elskvrdig at ville strax have mig til Glorup, nu han venter en Svigerinde, hvem jeg kjender, men det lader sig [overstreget: nu] ikke ordne, da jeg har mldt mig til Frijsenborg frstkommende Mandag. Derfra skriver jeg til Deres Kone og skal da meddele hvor smukt jeg finder det gjenopreiste Slot. Carl Bloch og hans Frue mder jeg derovre; igaar vare de nok sidste Torsdag i denne Sommer, paa "Rolighed"; jeg tnkte paa dem, tnkte paa hver og Een. Deres Broder Hr Moses Melchior beder jeg Dem srdeles hilse, han bringe en lignende Hilsen til Frken Jette paa Teglgaarden; der er vel nu blevet lidt mere stille, nu de mange Gjester ere borte. Lev hjertelig vel!

Deres taknemlig, hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad