Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 16 August 1868.

Kjre Fru Melchior! Kun et Par Ord i Dag! iaften er det min Bestemmelse at reise til Korsr, overnatte der og imorgen at vre paa Frijsenborg, derfra skal De om nogle Dage, hre fra mig. Jeg fik i forgaars Deres kjrkomne Brev, det havde krydset min Skrivelse til Frken Louise. Tak for de venlige Ord, hver Meddelelse, som opruller for mig Hjemmet paa Rolighed. Hils den fortrffelige Fru "Emilie Melchior", hun hrer ganske til dette Hjem med sine to naturfriske, elskvrdige Dttre. At lille Thea har faaet Guldsot gjr mig ondt, jeg veed ikke hvorledes man befinder sig under den Farvning. Igaar var jeg efter Grevindens Forbn henne i den nrmeste Landsby og lste for Bnderne et Par af mine Eventyr; jeg havde imidlertid det Uheld da jeg traadte ind i Skolebygningen at jeg var for hi og Dren for lav, saa at jeg lb Hovedet imod Karmen; jeg tog mig just iagt for ikke at stde mig Benet, idet jeg traadte over den hie Trskel, men saa fik jeg paa Hovedet. Jeg synes iaar at vre udseet til altid at skulle stdes. Med Benet gaaer det kun saa smaat. Jeg lste "Barnet i Graven", "Den grimme lling", "Brnesnak" og "det er ganske vist". Efter Lsningen fik jeg tre Gange Hurra. Ogsaa igaar aftes indtraf her til mig det franske Blad. Vr saa venlig at sige Postbudet at det skal afleveres i lille Kongensgade No 1 Frken Hallager og blive der til jeg kommer hjem. Jeg lgger her lidt Blade og Grs i Brevet til Albums-Paaklbning, om det kan bruges. Det grnne var, i det mindste, i sin Friskhed meget smukt. Nu jeg skriver dette lyder Orgelet ind til mig og Menighedens Sang, jeg behver kun at aabne Dren og jeg staaer ved Orgelet i den lille Kirke, der er smykket i gammel Stiil a la Louis XIV s Tid. Varmen har vret srdeles stor de sidste to Dage og det ligesaa i Dag! iaftes Kl 7 var her endnu 20 Grader. Sen synes at sove, Alt er blikstille, Trerne bugne med Frugt, men Grsmarkerne see ud som vare de nedbrndte. Om 14 Dage kan Qvget ikke vre ude, siges der, da al Grsning mangler. Mine Blomster paa "Rolighed" (Cacterne og Napoleonsblomsten) srger jo nok Gartneren for til jeg kommer til Byen, de bliver til da i hans Beskyttelse. Hils Frken Louise, Harriet og Anna, begge Snnerne og hele Kredsen om Roligheds Arne, Deres fortrffelige Mand ikke at forglemme. Lille William haaber jeg det gaaer bedre! sprg ham om han ikke skriver mig til, paa "svensk" eller dansk, det er lige kjrt! Lev hjertelig vel.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad