Dato: 18. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

614. Til Henriette Collin.

Frijsenborg den 18 August 1868.

Kjre Fru Collin !

Igaar Eftermiddags Klokken sex kom jeg her til og den frste venlige Hilsen i min smukke Stue var Deres kjrkomne Brev, jeg skriver derfor676 strax i Dag for at udtale min Tak; uagtet det at skrive er ogsaa et Arbeide og Varmen gjr Een nsten dd og magtesls. Her er 25 Grader i Skyggen. Lissabons Varme besger, som andre Reisende, iaar det hie Norden. Luften er heed, diset og tung, jeg kom igaar aldeles halvkogt her til, idet der ikke var en Luftning paa Dampskibet og saa snart jeg kom i Vogn havde jeg paa hele Farten den brndende Sol lige i Ansigtet, Vinden fulgte bagefter, og bar kun Stvet frem for at overpuddre mig; der laae en dd Hest paa Veien, den havde ikke holdt Varmen ud, jeg var dog lidt strkere men indbagt af Varme, syltet i Stv.

Paa Holsteinborg var hyggelig og godt, jeg reiste derfra i Sndags aftes, laae i Korser og var da beredt til Dampskibsfarten hen over det vindkrusede Vand. Ved min Ankomst til Frijsenborg vare alle Herrerne der paa Jagt og kom frst en halv Time senere hjem, saa at vi alle samledes ved Middagsbordet henimod syv. Slottet staaer nu i kongelig Pragt og Herlighed; Corridoren har prgtige Marmorcoloner fra Belgien, rige fresko Billeder; Dagligstuen, fr Riddersal, er overvldet med Farver og Forgyldning, Billederne i de mange Felter overlades til Bloch. Spisestuen og alle Gangene ere mere praktfulde end paa vore kongelige Slotte. Her er en uendelig Rkke Vrelser, Gange, Trapper op og ned og Taarne med deres runde Vrelser. Canalerne rundt om Slottet er med hukne Steen og solide Steen-Rkvrker; derimod er Haven uforandret og Grsplainerne see afsviede Ud, Blomster ere her ikke mange af; men som paa Holsteinborg bugne Trerne med Frugt, saa vidt jeg kan see fra mit Vindue, thi endnu har det brndende Solskin forhindret mig fra at overstige de omgivende Canaler. Strax igaar allarmeredes vi ved Efterretning om Skovbrand, Greven og Snnen rede der Ud. Nu er Ilden slukket; men i Skovene staae mange store Bge, siger man, henvisnede af den forfrdelige Varme, som man ikke her til lands kjender den. Iforgaars blev den nst Idste Datter, Agnes, en sd, velsignet Pige, confirmeret; imorgen holder hun sin frste Altergang. Med mit Been gaaer det kun saa smaat fremad, den strke Varme er ikke god for det; i denne Morgen saae Dr. Ditzel (Cancellieraad er han,) paa det og meente at nu skulde vi lade det i Ro og see hvorledes Naturen selv var dets Lge. Huden gaaer imidlertid bestandig itu rundt om, jeg synes ikke at kunne taale Bandagen og kan dog ikke undvre den. Hils Theodor fra Cancellieraad Ditzel, vi talte om ham. Carl Bloch med hans Kone vente vi iaften; jeg glder mig til at samles med dem herovre; mit Ophold bliver imidlertid ikke saa langt, som jeg frst havde betnkt idet Moltke-Hvitfeldt i denne Tid har Besg af677 sin afdde Broders Enke, som ikke har vret paa Glorup i mange Aar; jeg var altid sammen med hende da den gamle Greve levede og nu vilde Greven forunde mig det samme, det jeg har megen Lyst til; jeg veed kun ikke hvorlnge hun bliver endnu paa Glorup og efter det bestemmer jeg mit Frijsenborg Ophold. Hils Deres Mand, Louise, Jonas, Billes og Lunds! Igaar678 kunne De da endeligt engang vre tilfredse med Sommeren og vre glade ved at De nyde den i Hellebk og ikke i Kjbenhavn.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

E.S

Deres Mand beder jeg vil den 20de, betale Frken Hallager 25 Rdlr for Maanederne August'ndash;September i Huusleie.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost