Dato: 29. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Frijsenborg d 29 August 1868.

Kjre Fru Henriques!

Smukke Dage tilbragte jeg paa Holsteinborg, det var deilig varm Sommer, hele 22 Graders Varme; Aftnerne saa stille, Solnedgangen saa smuk, Svanerne laae ude paa Vandet. Ind i min Stue, ld fra Kirken, tt ved, Orgelmusik og Sang. I Sndags otte Dage reiste jeg derfra; Greven og Grevinden vilde til Badet Soden, ikke langt fra Frankfurth. Jeg kom Mandag-Aften til Frijsenborg, der er blevet en storartet Bygning med Sale som prange i Guld og Farver; Lofterne have maurisk Pragt, Billeder og Basreliefs, Gulvene ere af forskjellige Slags Tr, mosaikartet indlagt. Alt er kongeligt! Menneskene fortrffelige og jeg kunde have tilbragt her smukke Dage havde jeg ikke det Uheld at det igjen gaaer tilbage med mit stdte Been. Det var lgt hvor jeg stdte mig, men herovre gik der Hul paa det, alle de Steder hvor jeg havde baaret Hefteplaster; nu fik jeg Pudder, som skaldede den syge Hud af, men den skaldede ogsaa den friske, tynde Hud af det egentlige syge Sted og jeg er nu frt tilbage til Begyndelsen; det gjr mig trist, og mange Dage har Humeuret vret ilde. Jeg har ikke kunnet tage ud med de Andre, hjemme sad jeg og fik Griller; smukkest lftede sig dog [min] Stemning hvor den blev til Poesi, og her har De et saadant Digt som jeg haaber at Gade, eller Hartmann, stter Musik til.

"Kommer aldrig igjen!"

#

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted,
Snart svinder Rosen paa Kinden,
Smilet og - Taarerne med!

#

Hvorfor vre bedrvet,
Hen farer Sorg og Fortrd;
Alt farer hen, som Lvet,
Tiden og Mennesket med!

#

Alt er Forsvinden, - Forsvinden!
Ungdom, dit Haab og Din Ven!
Alt farer hen, som Vinden,
Og kommer aldrig igjen!

--

Imorgen tnker jeg paa at forlade Frijsenborg og gaae til Glorup ved Nyborg, hvor Grev Moltke-Hvitfeldt venter mig; mere end en Uges Tid bliver jeg der neppe og flyver saa, om Gud vil, til Kjbenhavn; der har jeg den Ubehagelighed at maaskee Frken Hallager siger sin Leilighed op og saa er jeg huusvild, jeg som nu i hele Sommeren havde Vrelser staaende ledige for at eie et sikkert Vinterhjem. De og Deres Mand tnke paa at reise; det bliver koldt i Schweiz og jeg er i Forlegenhed derfor at give en Reiseroute. Jeg foreslaaer imidlertid to, den frste, at gaae fra Hamborg over Eisenach og Nrnberg til Mnchen, derfra over Lindau ind i Schweiz, eller fra Hamborg over Frankfurth i strste Fart til Basel og Neufchatel (Hotel Bellevue) og da til Lausanne, (Hotel beau rivage nede i Ouchy, der er Forstad til Lausanne), besge, eller boe, i Montreux og herfra Udflugter; da til Genf og over Mont Cenis til Milano, blive lidt ved Comosen, eller paa en i Lago-magiore og da hjem over Verona, Venedig, Vien og Prag. Jeg skal udfrligere give Dem Reisen dersom De bestemmer Dem dertil, men De maa anvende mere end fire Uger, ringere end sex gaaer det ikke. Hils kjrligt Deres Mand, Pleiemoder8 og Brn, den unge "Etatsraadinde", samt Vennerne, som komme i Deres gjstfrie Hjem.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 180-83)