Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 13. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn 13 October 1868.

Kjre Fru Grevinde!

Igaar erfarede jeg at den elskvrdige gamle "Bedstemoder" var kaldet til sin Gud; Sorgen ligger i Savnet! De savne hende jo Alle! Der er nu to milde ine mindre paa det hyggelige Holsteinborg; med fromt Barne-Sind saae hun paa Verden om sig, op mod sin Gud!

Da jeg igaar havde lst at hun havde lukket sine ine her, vilde jeg have skrevet strax, da mdte jeg paa Gaden Deres Naades Vogn, jeg saae Dem og Hr Greven i den, jeg saae ogsaa at De vilde standse Kudsken, men at han ikke bemrkede det. Senere paa Dagen gik jeg hen i Hotellet, men hverken Deres Naade eller Hr Greven vare hjemme og jeg var hindret i at komme igjen fr Banetoget gik, det jeg vidste De toge med. Jeg havde saa gjerne hrt om den kjre Enkegrevinde, om hun, som jeg troer, blideligt og stille er gaaet ind i Evigheden; hrt om hendes sidste Dage. Jeg havde ogsaa nsket at see og vide hvorledes Badestedet Soden havde virket paa Dem selv.

Flere Uger er det siden jeg forlod Frijsenborg203, paa Hjemreisen blev mit Been igjen sygt og endnu er det ikke lgt, ellers havde jeg paa denne Tid, efter Fru Scavenius's venlige Indbydelse, vret paa Basns og altsaa kunnet sgt og seet de Kjre paa Holsteinborg. Mit Been synes ikke at ville heles, hver strre Bevgelse er det en Fortrd.

Med al min Tanke og Deeltagelse er jeg hvor den elskvrdige Bedstemoder savnes; jeg husker hendes Smiil, hendes venlige Ord naar jeg bragte hende Blomster stillede i Betydning for hendes barnefromme Sind. Hun er gaaet fra Kjrlighed hos sine Brn ind i Kjrlighed hos Gud!

Min inderlige Tak til Hr Greven, at han, da tilvisse hans Tid igaar har vret meget optaget, dog sgte mig; jeg var, desvrre borte! Alle Brnene min kjrligste Hilsen.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus