Dato: 31. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 31 October 1868

Kjre Fru Scavenius!

Vore Breve have krydset hinanden; Posten der bragte Deres Naades Brev har vistnok fra Posthuset samme Aften hjembragt min Skrivelse. De vil altsaa vide hvorledes jeg har det og det gaaer kun smaat frem, i Dag havde jeg nu dertil det Uheld at stde lidt det svage Been. Imidlertid glder jeg mig srdeles til at Deres Naade kommer til Byen og strax efter vil jeg kunne bringe Dem et nyt Eventyr, der rummer hele Udstillingen i Paris og stilles mellem mine bedste Eventyr. Det er nu i Trykkeriet og har Navnet: Dryaden, det vil ogsaa udkomme i London og Paris. Maleren Bloch og Frue ere nu paa Veien til Rom, hvor de ville overvintre; Fru Jerichau reiser med sin nstldste Sn derhen om nogle Dage, han skal anbringes hos en fransk Maler i Rom. Gade har fuldendt en stor Composition med text af Carl Andersen, vi faae den at hre i Musikforeningen i denne Vinter. Bog-Markedet bliver stort til denne Juul, nsten alle vore Forfattere levere et eller andet Arbeide. Meget lnges jeg efter at vide hvorledes det unge gtepar paa Borreby leve, hvorledes den unge Frken der udvikler sig; hun er vel endnu ikke kommet til Andersens Eventyr, men hun er paa Vei dertil. Jeg har det ganske hyggeligt i min lille Stue, mine Velynderinder sende mig stadigt Blomster saa [..] lille Have [..]ner nu Solen [..] mig midt i Sommeren, vilde kun det stdte Been heles, saa var Alting godt. Den kjre Otto seer jeg imellem et Blink af, men faaer saa lidt talt med ham, gjerne aflagde jeg ham en Visit i Kasernen, men jeg veed ikke om han vilde synes om det. Seer Deres Naade Grevinde Holstein og Brnekredsen der, da bring min hjertelige Hilsen. Gid at Deres Naade nu maa fle Dem rigtig glad og vel naar de kommer her til Byen og de altid, som fr, maa bevare Deres Godhed mod deres taknemlig hengivne [underskriften bortskaaret]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus