Dato: 2. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2den December 1868

Kjre Ven!

Jeg havde troet og forstaaet at De vilde forlgge "Dryaden", nu seer jeg af Deres venlige Skrivelse at det ikke bliver Tilfldet. Efter Dem ,er Ingen nrmere end Hr Wiedemann der har alle mine tidligere Skrifter. Man overstter mig rundt om i Landene, men jeg kan ikke vre tjent med at det skeer af den frste den bedste som kjber den danske Original. Hr Wiedemann har altid viist Velvillie og Omhue, Oversttelserne hos ham hrer til de allerbedste og derfor sendte jeg ogsaa til ham, for et Aarstid siden, Udhngs Ark af den lille Samling Eventyr jeg da udgav; hos ham vidste jeg at Bogen var i gode Hnder. De har altsaa henvendt Dem til den Bedste og vil bringe Hr Wiedemann min venlige Hilsen. Vil De dernst bede ham om at der paa Bogen ikke sttes, "af Forfatteren besrget Udgave", men at der staaer ligefrem: Dryaden et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris af H. C. Andersen (eller efter H. C. Andersen) thi jeg har kun besrget at Arkene ere komne en 10 a 12 Dage tidligere i Deres Hnder end de kunde kjbes. Men det Allervigtigste jeg har at sige er: Kan Dryaden gjengives! Deres Brev har forskrkket mig ved de mange anfrte Steder som halv umuelige at overstte? Hvem har De givet dette Hverv. Er Overstteren af den Mening at der ikke kan gives den Friskhed og Sprogtone Bogen har, da opgiv helst det Hele! dermed ere vi Alle bedst tjente. Det er vel tidsnok sagt. Hjertelige Hilsener til Deres Frue og Familie.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus