Dato: 10. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 December 1868

Kjre Hr. Rimestad!

Tak for Deres venlige Brev! Jeg vil med Glde lse, som De foreslaaer, Fredag i nste Uge, enten et Par mindre Eventyr, eller "Dryaden", dersom De troer at den vil have srlig Interesse; jeg tillader mig at sende Dem dette Eventyr, maaskee lser De det og tnker med vante Velvillie paa Deres meget hengivne, H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus