H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til J. J. L. ten Kate 22. januar 1869

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 22. januar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: J. J. L. ten Kate
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Januar 1869.

Kjære Hr. Ten Kate! Meget ærede, fortræffelige Ven! Ja, jeg skriver paa Dansk; De forstaaer saa godt mit Modersmaal, og jeg udtrykker mig bedste i dette.

Inderlig tak for den rige Gave, De har forundt mig, Tilsendelsen af Deres versifiserede Udgave af mine Eventyr. Bogen er dertil saa rigt og prægtigt udstyret, Billedet af mig saa godt, og nu Deres mærkværdige Gjengivelse af mine i Prosa fortalte Historier! Det er forbausende at de saa nær Originalen har kunnet gjengive samme næsten ordret i bunden Stiil.

Min hjerteligste Tak for den udholdenhed og Kjærlighed hvor med De har virket for mig!

Bogen fik jeg i Mandags Aftes; hver Mandag Formiddag er der Audiens hos Kongen; før næste Mandag vilde jeg altsaa ikke have en saadan Dag, jeg forsøgte imidlertid i Fredags at gaae ud paa Slottet, og Kongen var saa naadig allerede da at modtage mig; jeg fortalte ham om Deres Betydning og Stilling og overrakte ham derpaa Hans Majestæt det Exemplar, De havde overdraget mig at overrække ham. Kongen tog glad og hjertelig som altid, mod Bogen, læste høit for mig deres Skrivelse og sagde, om jeg foreløbig vilde bringe Dem hans Tak og tilføie at det havde glædet ham meget at see, hvor godt de skrev Dansk. - Jeg selv takker Dem for det Hverv, De gav mig, at overrække Hans Majestæt Deres smukke Værk. I et af vore Blade: »Dagens Nyheder«, er Bogen selv allerede nævnet; de Fleste i Danmark kjende Deres Navn og særligt Deres Interesse for min Eventyr. Bring Deres Familie min hjerteligste Hilsen; snart skal jeg tillade mig at sende de af mine Smaahistorier De savner. »Dryaden« er allerede oversat og udkommet paa Tydsk og paa Engelsk, om den franske Udgave har jeg derimod endnu Intet hørt.

Deres taknemmeligt hengivne Ven og Beundrer

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 172-73)