Dato: 28. februar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 28 Februar 1869.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Deres Naade har vret i Kjbenhavn, og som jeg hrer, end ogsaa vret her i lngere Tid, jeg vidste det ikke! Da Tjeneren bragte mig den smukke Blomst, endnu er den i duftende Flor, laae jeg syg. Jeg havde flere Dage ondt i Halsen, strk Feber og maatte holde mig inde. I Torsdags206 da jeg kom i Hotellet og medbragte tre nye Eventyr207 som jeg gldede mig til at lse for Deres Naade, var De ikke hjemme og jeg hrte at De reiste til Holsteinborg samme Aften; nu maa altsaa der mit Brev sge Dem, det sige min inderligste Tak for Deres Naades Trofasthed i Velvillie mod mig, det bringe de kjrligste Hilsener til alle Brnene; jeg har i denne Vinter heelt op til disse Dage, tidt med Tankerne vret paa den deilige gamle Gaard og erindret saa meget Godt og Elskeligt; jeg skriver nemlig, for en amerikansk Boghandler, Fortsttelse af "mit Livs Eventyr", fra hvor dette slutter i den danske Udgave af "samlede Skrifter", til Festen for mig i Odense208. Disse tolv Aar have riig Afvexling, det har ikke vret saa let at samle og bevare de meest fremtrdende Momenter, Breve og Optegnelser maatte frem og derved kom i Tanke mangen en deilig Dag paa Holsteinborg. De tre nye Eventyr jeg vilde have lst for Deres Naade, ere: "Kometen", "Solskins Historier" og "hvad man kan hitte paa". De to ere allerede sendte til Amerika for der frst at trykkes209. "Dryaden"210 har jeg endnu megen Glde af og den er allerede i et Par engelske og tydske Udgaver. Mine Reiseplaner i dette Aar ere endnu svvende, maaskee flyver jeg lidt ud i Mai, eller bliver maaskee hele Sommeren hjemme, men da vil jeg ogsaa, om Gud vil det, flyve afsted midt i September for at blive Vinteren over i et sydligt Climat. Det nye Drama af Hertz: "tre Dage i Padua"211 vedbliver stadigt at give fuldt Huus. laften skal jeg see frste Forestilling af Heibergs Pottemager Walter212; jeg er meget spndt paa hvorledes den unge Debutant Holm-Hansen213 vil komme fra Hovedrollen, jeg saae ham i "Vintereventyret" hvor han af Publicum og "Bladene" blev grusomt haardt bedmt, nsten frakjendt alle Evner; jeg var derimod overrasket ved det Meget af Gud givne jeg troede at see hos ham. Han var uden al Dresur, forstod ikke at bruge sin Stemme, raade over sine Bevgelser, men der var noget forstandigt, sjleligt og genialt Stort, som i enkelte Momenter lyste frem. Jeg talte senere om ham med Fru Heiberg og hun var af min Mening og det er nok hende der har faaet ham frem i Pottemager Walter.

Naar nu Deres Naade en Dag er stemt der til, da gld mig med et Par Ord der brer Billedet af Holsteinborg og de Kjre der til mig; jeg hrer da ogsaa hvad De har syntes om "Dryaden".

Nu, Solskin inde og ude! mine Hilsener flyve som Sommerfugle i Solskinnet til Dem Alle.

Deres Naades taknemlige hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus