Dato: 3. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[3. September 1869]

[verste del bortklippet] Venner / Fest; mange ere komne ind fra Landet og jeg veed allerede Navnene paa nogle af de jeg skal samles med. Deres Naade har nok seet at to Damer, Conferensraadinde koch fdt Wulff og Frken Mathilde rsted staae i Spidsen for Indbyderne. Jeg seer mellem de som have tegnet sig Fru Heiberg, General Raaslffs, Etatsraad Suhrs, Componisten Gade, Redakteur Ploug & - Det er en betydningsfuld Dag for mig, jeg vil vist fle mig meget afficeret, og i morgen, 50 Aarsdagen efter at jeg / den 6te, i hvor magels smuk den er; jeg nskede at reise fra Byen allerede Tirsdag og da flyve lige til Basns og blive der nogle Dage, som Deres Naade forunder mig, men jeg tr ikke vove at bestemme Tirsdag, men vil heller stte Onsdag den 8de, da vil jeg gaae med Middagstoget fra Kjbenhavn til Korser; naar jeg tager derned, tr jeg nok haabe Deres Naades Vogn afhenter mig, da Veien der er god. Middagstoget indtrffer i Korsr mellem fire og fem om Eftermiddagen, da vil jeg henimod 8 om Aftenen kunde vre paa Basns. Skulde der imidlertid indtrffe det tilflde at jeg ikke kom med Middagstoget den Dag, da skal jeg betids telegraphere over Skjelskjr og forhindre at Vognen ikke forgjves afgaar, men modtager Deres Naade intet Telegram da bliver det ved Bestemmelsen at jeg er i Kors Onsdag Eftermiddag. Den Kjre Otto tnker jeg mig nu at vre hjemme, ligesom jeg ogsaa vil finde Deres Naade glad og vel.

Deres taknemmelige, rbdige H.C. Andersen

E.S.

Hjertelige Hilsener til de kjre paa Borreby

Tekst fra: H.C. Andersens Hus